Makiety aplikacji

Projekt wizualizujący to, jak przyszły produkt będzie wyglądał i działał. Makieta jest stworzona z serii obrazków i animacji i łudząco przypomina prawdziwą, zaprogramowaną już aplikację. Umożliwia zobaczenie produktu w działaniu jeszcze przed rozpoczęciem prac programistów. Zrobienie jej oszczędza mnóstwo kosztów związanych z późniejszym przeprojektowywaniem produktu, który powstał bez głęboko przemyślanej koncepcji pod kątem użytkownika i celów biznesowych.

Audyt Użyteczności (UX)

UX Designer na bazie wiedzy eksperckiej oraz techniki wędrówki poznawczej wyznacza ścieżki użytkownika, wg. których porusza się po badanym produkcie odnotowując kwestie UX-owe priorytetyzując je wg. skali: kosmetyczne, średnie, krytyczne. Sporządza tabelę ze zrzutami ekranów, opisem kwestii do poprawy oraz zaleceniami, wg. których należy dokonać poprawek programistycznych. Produkt jest sprawdzany pod kątem wersji web i mobile tak, aby zwiększyć jego skuteczność biznesową - np. sprzedaż.

Testy Użyteczności

Rekrutowanych jest 5-10 potencjalnych użytkowników, którzy na bazie scenariusza testów wykonują zadania w aplikacji, komentują swoje wrażenia na głos i oceniają zrozumiałość, estetykę i ergonomię. Testy odbywają się pod nadzorem UX Designera, który obserwuje reakcje uczestników, sporządza notatki a na końcu raport podsumowujący z uwagami i zaleceniami. Testowane są wybrane, kluczowe funkcjonalności. Każde badanie trwa maksymalnie godzinę a uczestnicy za udział są wynagradzani. Testy użyteczności wg. badań pozwalają uniknąć do 85% błędów, jakie mogą pojawić się po wdrożeniu aplikacji.

UX Benchmarking

Zbadanie najskuteczniejszych praktyk stosowanych w produktach konkurencyjnych lub produktach z branży pokrewnej. Działania te robi się w celu wykorzystania pozyskanych informacji aby zaprojektować skuteczny interfejs aplikacji, portalu lub strony www. UX Benchmarking robimy w oparciu o wyznaczone cele - np. zwiększenie sprzedaży, estetyki, intuicyjności.

User Stories

Rozpisanie możliwych historyjek użytkownika, jakie mogą się pojawić w aplikacji wraz z kryteriami, jakie powinny być uwzględnione. Metoda ta pozwala zwerbalizować kluczowe funkcjonalności, jakie muszą pojawić się w aplikacji i są podstawą do stworzenia projektu wizualnego. Historyjki użytkownika powstają wg. wzorca "Jako użytkownik X chcę dokonać czynności Y aby osiągnąć Z".

User Flow

Wizualizacja kluczowych ścieżek użytkownika. Zaprojektowanie User Flow przed powstaniem ekranów pozwala na skupieniu się na funkcjonalnościach i akcjach, jakich może dokonywać użytkownik. Działanie to opiera się na rozrysowaniu schematu ścieżek użytkownika bez zagłębiania się w detale samych ekranów. Jest szczególnie przydatne w bardziej zaawansowanych i niestandardowych procesach.

Site Mapy

Mapy strony wizualizujące układ ekranów na stronie / w aplikacji. Pomagają w przemyśleniu całokształtu aplikacji projektując ją od ogółu do szczegółu. Upraszczają proces planowania tego, jakie ekrany powinny pojawić się w aplikacji.

Praca na godziny

Doraźna praca UX Designera w oparciu o stawkę godzinową. W ramach godzin pracy doświadczony projektant wykonuje prace, zlecone przez klienta w dowolnej formie mieszczącej się w kompetencjach projektanta User Experience.