Usługi UX/UI dla aplikacji i www

Makiety aplikacji i stron internetowych

Projekt wizualizujący to, jak przyszły produkt będzie wyglądał i działał. Makieta jest stworzona z serii obrazków i animacji i łudząco przypomina prawdziwą, zaprogramowaną już aplikację. Umożliwia zobaczenie produktu w działaniu jeszcze przed rozpoczęciem prac programistów. Zrobienie jej oszczędza mnóstwo kosztów związanych z późniejszym przeprojektowywaniem produktu, który powstał bez głęboko przemyślanej koncepcji pod kątem użytkownika i celów biznesowych.

Zapytaj o usługę dla siebie

Audyt Użyteczności (UX)

UX Designer na bazie wiedzy eksperckiej oraz techniki wędrówki poznawczej wyznacza ścieżki użytkownika, wg. których porusza się po badanym produkcie odnotowując kwestie UX-owe priorytetyzując je wg. skali: kosmetyczne, średnie, krytyczne. Sporządza tabelę ze zrzutami ekranów, opisem kwestii do poprawy oraz zaleceniami, wg. których należy dokonać poprawek programistycznych. Produkt jest sprawdzany pod kątem wersji web i mobile tak, aby zwiększyć jego skuteczność biznesową - np. sprzedaż.

Zapytaj o usługę dla siebie

Testy Użyteczności

Rekrutowanych jest 5-10 potencjalnych użytkowników, którzy na bazie scenariusza testów wykonują zadania w aplikacji, komentują swoje wrażenia na głos i oceniają zrozumiałość, estetykę i ergonomię. Testy odbywają się pod nadzorem UX Designera, który obserwuje reakcje uczestników, sporządza notatki a na końcu raport podsumowujący z uwagami i zaleceniami. Testowane są wybrane, kluczowe funkcjonalności. Każde badanie trwa maksymalnie godzinę a uczestnicy za udział są wynagradzani. Testy użyteczności wg. badań pozwalają uniknąć do 85% błędów, jakie mogą pojawić się po wdrożeniu aplikacji.

Zapytaj o usługę dla siebie

UX Benchmarking

Zbadanie najskuteczniejszych praktyk stosowanych w produktach konkurencyjnych lub produktach z branży pokrewnej. Działania te robi się w celu wykorzystania pozyskanych informacji aby zaprojektować skuteczny interfejs aplikacji, portalu lub strony www. UX Benchmarking robimy w oparciu o wyznaczone cele - np. zwiększenie sprzedaży, estetyki, intuicyjności.

Zapytaj o usługę dla siebie

User Stories

zwerbalizować kluczowe funkcjonalności, jakie muszą pojawić się w aplikacji i są podstawą do stworzenia projektu wizualnego. Historyjki użytkownika powstają wg. wzorca "Jako użytkownik X chcę dokonać czynności Y aby osiągnąć Z".Rozpisanie możliwych historyjek użytkownika, jakie mogą się pojawić w aplikacji wraz z kryteriami, jakie powinny być uwzględnione. Metoda ta pozwala

Zapytaj o usługę dla siebie

User Flow

Wizualizacja kluczowych ścieżek użytkownika. Zaprojektowanie User Flow przed powstaniem ekranów pozwala na skupieniu się na funkcjonalnościach i akcjach, jakich może dokonywać użytkownik. Działanie to opiera się na rozrysowaniu schematu ścieżek użytkownika bez zagłębiania się w detale samych ekranów. Jest szczególnie przydatne w bardziej zaawansowanych i niestandardowych procesach.

Zapytaj o usługę dla siebie

Site Mapy

Mapy strony wizualizujące układ ekranów na stronie / w aplikacji. Pomagają w przemyśleniu całokształtu aplikacji projektując ją od ogółu do szczegółu. Upraszczają proces planowania tego, jakie ekrany powinny pojawić się w aplikacji.

Zapytaj o usługę dla siebie

Konsultacja UX

Spotkanie mające na celu poznać potrzeby i bolączki produktu klienta i w efekcie dać mu szereg zaleceń do wdrożenia, bazujących na eksperckiej wiedzy z zakresu UX Design. UX Designer zadaje szereg pytań mających pogłębić wiedzę o problemie w celu znelezienia odpowiedniego rozwiązania na dane problemy z użytecznością sklepu, strony WWW lub aplikacji. Efektem dodatkowym spotkania może być ustalenie dodatkowej strategii działań UX, jakie może podjąć klient, aby w jeszcze większym stopniu ulepszyć swój produkt.

Zapytaj o usługę dla siebie

Design Sprint

5-dniowe intensywne warsztaty wzorowane na praktykach zespołów Google, dla firm tworzących nowe produkty. Mają na celu wyłonienie najlepszego pomysłu, stworzenie prototypu i zbadanie go z docelowymi odbiorcami. Design Sprinty są szczególnie wydajne dla zespołów, które muszą w krótkim czasie osiągnąć możliwie najlepsze efekty. Wymaga dużego zaangażowania zarówno projektantów z UX-MAN, jak i osób decyzyjnych i interesariuszy po stronie klienta. Oszczędza wiele czasu, pieniędzy.

Zapytaj o usługę dla siebie

Praca na godziny

Doraźna praca UX Designera w oparciu o stawkę godzinową. W ramach godzin pracy doświadczony projektant wykonuje prace, zlecone przez klienta w dowolnej formie mieszczącej się w kompetencjach projektanta User Experience.

Zapytaj o usługę dla siebie

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

lub zapytaj o usługi

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.