Wywiady pogłębione z użytkownikami

 • Uzyskasz wnikliwe informacje o oczekiwaniach, preferencjach i problemach użytkowników, co pozwala lepiej dostosować aplikację lub stronę internetową do ich potrzeb.
 • Odkryjesz głębsze motywacje, emocje i kontekst użytkowników, co pomaga zidentyfikować ich rzeczywiste potrzeby i cele.
 • Umożliwisz użytkownikom wyrażenie swoich obaw, problemów i trudności związanych z aplikacją lub stroną internetową, co pozwala na identyfikację błędów i niedoskonałości w projekcie.
 • Dostarczysz cennych wskazówek dotyczących innowacyjnych rozwiązań, funkcjonalności czy usprawnień, które mogą przyczynić się do lepszej jakości użytkowania aplikacji lub strony internetowej.
 • Zweryfikujesz założenia projektowe i decyzje dotyczące UX, umożliwiając dostosowanie projektu do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań użytkowników.
 • Od 5 000 zł netto

Na czym polegają Wywiady Pogłębione (IDI) w projektowaniu aplikacji lub strony WWW?

Wywiady IDI (In-depth Interviews) to metoda badawcza, polegająca na przeprowadzaniu pogłębionych indywidualnych rozmów z respondentami w celu zdobycia głębszych informacji na temat ich przekonań, zachowań i doświadczeń. Cechuje się ona bezpośrednim kontaktem z badanymi osobami, umożliwiając głębsze zrozumienie ich perspektyw i motywacji. Wywiady IDI są często stosowane w naukach społecznych, marketingu i projektowaniu usług do pozyskiwania szczegółowych i wysokiej jakości danych kwalitatywnych. Są elastyczną metodą, która umożliwia adaptację pytań i prowadzenie rozmów w sposób naturalny i spersonalizowany. W ramach wywiadów odbywa się wstępna konsultacja z klientem, zaprojektowanie scenariusza wywiadów, poprawki na scenariuszu, przeprowadzenie wywiadów, przygotowanie raportu i omówienie go z klientem.

Jakie działania wykonywane są w ramach Wywiadów Pogłębionych (IDI) dla aplikacji lub strony WWW?

W ramach wywiadów pogłębionych IDI w UX przeprowadza się rozmowy indywidualne z użytkownikami, których celem jest zgłębienie ich potrzeb, opinii i doświadczeń związanych z projektem. Działania podejmowane w ramach tego procesu mogą obejmować:

 • Planowanie: Określenie celów badania, opracowanie scenariuszy pytań i tematów do rozmów, oraz dobór odpowiednich uczestników.
 • Przeprowadzenie wywiadów: Indywidualne spotkania z użytkownikami, podczas których zadawane są pytania i prowadzone rozmowy, które umożliwiają zgłębienie ich perspektyw, oczekiwań i potrzeb.
 • Analiza danych: Dokładne przestudiowanie i zrozumienie zgromadzonych informacji, identyfikacja wzorców, trendów i istotnych wniosków.
 • Tworzenie wniosków i rekomendacji: Na podstawie analizy danych, opracowanie wniosków i rekomendacji, które mogą wpływać na projektowanie UX i UI, takie jak dostosowanie interfejsu, funkcjonalności czy przepływu użytkownika.

Wywiady pogłębione IDI w UX pozwalają uzyskać szczegółowe, intymne i wartościowe informacje od użytkowników, które mogą być wykorzystane do poprawy projektów, dostosowania ich do potrzeb użytkowników oraz zwiększenia ich użyteczności i satysfakcji.

Ile kosztuje przeprowadzenie Wywiadów Pogłębionych (IDI) dla aplikacji lub strony WWW?

Koszt stworzenia wywiadów pogłębionych IDI w UX może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak:

 • Liczba uczestników: Im więcej osób trzeba przeprowadzić wywiady, tym wyższy może być koszt, ze względu na potrzebę poświęcenia większej ilości czasu i zasobów.
 • Czas trwania wywiadów: Czas trwania każdego wywiadu może wpływać na koszt, ponieważ im dłuższe rozmowy, tym więcej godzin pracy badacza jest potrzebnych.
 • Profesjonalizm badacza: Doświadczenie i wiedza badacza może wpływać na koszt, ponieważ bardziej doświadczeni specjaliści mogą mieć wyższe stawki.
 • Zakres tematyczny: Skomplikowane i specjalistyczne tematy wymagające szczegółowego badania mogą wymagać większego nakładu pracy i kosztów.
 • Lokalizacja uczestników: Jeśli uczestnicy wywiadów znajdują się w różnych lokalizacjach geograficznych, koszt może wzrosnąć z powodu konieczności podróży badacza.

Zatem, koszt stworzenia wywiadów pogłębionych IDI w UX może się różnić w zależności od powyższych czynników. W celu uzyskania konkretnych informacji na temat kosztów, warto skonsultować się z agencją lub profesjonalistą zajmującym się badaniami UX.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.