Design Sprint

 • Skondensujesz intensywny proces generowania pomysłów, prototypowania i testowania w krótkim czasie, przyspieszając tym samym rozwój projektu.
 • Skoncentrujesz się na rozwiązaniu kluczowych problemów UX/UI, eliminując zbędne rozpraszacze i skrócając czas potrzebny na podjęcie decyzji projektowych.
 • Szybko i skutecznie zweryfikujesz koncepcje projektowe, unikając kosztownych błędów i dostosowując rozwiązania do rzeczywistych potrzeb użytkowników.
 • Zaangażujesz cały zespół projektowy w proces generowania pomysłów i prototypowania, co sprzyja synergii, kreatywności i wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy członkami zespołu.
 • Dostarczysz przestrzeni do eksperymentowania, poszukiwania nowatorskich rozwiązań UX/UI i wprowadzania innowacji do projektu, co przyczynia się do tworzenia lepszych, bardziej atrakcyjnych i użytecznych aplikacji lub stron internetowych.

Na czym polega Design Sprint?

Design Sprint w projektowaniu aplikacji i stron internetowych to strukturalny proces, który umożliwia zespołowi projektowemu skoncentrowanie się na rozwiązaniu konkretnego problemu UX/UI w intensywnym, czasowo ograniczonym środowisku. Podczas Design Sprintu zespół łączy swoje umiejętności w obszarach UX i UI, aby generować koncepcje, prototypować rozwiązania, przeprowadzać testy użytkownika i podejmować decyzje projektowe. Ten dynamiczny proces pomaga w szybkim iteracyjnym testowaniu i weryfikowaniu koncepcji, umożliwiając szybkie dostarczenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań UX/UI. Design Sprint pozwala zespołowi skoncentrować się na potrzebach użytkowników, przyspieszyć proces projektowy i ograniczyć ryzyko popełnienia kosztownych błędów w późniejszych fazach projektu.

Design Sprint trwa zazwyczaj od 3 do 5 dni roboczych. Optymalny czas trwania wynosi 5 dni, ale można dostosować go do indywidualnych potrzeb projektu i dostępności zespołu. Przez ten intensywny okres zespół projektowy skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu UX/UI, przeprowadza sesje generowania pomysłów, tworzy prototypy i przeprowadza testy użytkownika. Krótki czas trwania Design Sprintu ma na celu skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach projektu, szybkiej weryfikacji pomysłów i efektywnym podejmowaniu decyzji projektowych.

Zazwyczaj w Design Sprint zaangażowanych jest kilka kluczowych osób, a niekoniecznie tylko UX Designerów. Oto typowe role, które mogą być obecne w zespole Design Sprintu:

 • Facylitator: Osoba odpowiedzialna za prowadzenie i organizację Design Sprintu. Może to być doświadczony UX Designer, Scrum Master lub inny specjalista z umiejętnościami moderacji i zarządzania procesem.
 • UX Designer: Osoba odpowiedzialna za aspekty użytkownika i doświadczenia użytkownika w projekcie. UX Designer będzie aktywnie zaangażowany w proces generowania pomysłów, prototypowania i testowania.
 • UI Designer: Osoba odpowiedzialna za opracowanie interfejsu użytkownika, estetykę i wizualne elementy projektu. UI Designer może współpracować ściśle z UX Designerem i tworzyć prototypy interakcji i interfejsu.
 • Specjaliści dziedzinowi: W zależności od konkretnego projektu i potrzeb, w zespole Design Sprintu mogą być obecni inni specjaliści, tak jak programiści, badacze użytkowników, ekspert ds. marketingu itp. Wszystko zależy od potrzeb projektu.

Warto zauważyć, że skład zespołu Design Sprintu może się różnić w zależności od projektu i dostępnych zasobów. Istotne jest, aby w zespole mieli się znaleźć eksperci odpowiedzialni za kluczowe aspekty projektu, którzy mogą wnieść różnorodne perspektywy i umiejętności.

Jakie działania wykonywane są w ramach Design Sprintu?

W ramach Design Sprintu podejmowane są następujące działania:

 • Definiowanie celu: Zespół ustala jasny cel, który ma zostać osiągnięty w ramach Design Sprintu, na przykład rozwiązanie konkretnego problemu UX/UI lub opracowanie nowej funkcjonalności.
 • Generowanie pomysłów: Uczestnicy Design Sprintu angażują się w dynamiczne sesje twórczego myślenia, w trakcie których generują szeroką gamę pomysłów na rozwiązanie problemu. Wykorzystuje się różne techniki, takie jak burza mózgów, mapowanie emocji czy analiza konkurencji.
 • Prototypowanie: Na podstawie wybranych pomysłów zespół przechodzi do etapu prototypowania. Tworzy się wizualne lub interaktywne prototypy, które odzwierciedlają zamierzone rozwiązanie UX/UI. Mogą to być np. prototypy papierowe, wireframe'y, czy interaktywne prototypy w narzędziach prototypowania.
 • Testowanie i iteracja: Prototypy są testowane na użytkownikach, którzy dostarczają informacji zwrotnej dotyczącej ich doświadczeń. Na podstawie tej informacji następuje iteracja i dalsze udoskonalanie prototypu. Proces testowania i iteracji może być wielokrotnie powtarzany w celu dopracowania rozwiązania.

Design Sprint jest intensywnym procesem, który pozwala zespołowi projektowemu skoncentrować się na generowaniu koncepcji, prototypowaniu i testowaniu w krótkim czasie, zwiększając efektywność projektu i przyspieszając rozwój innowacyjnych rozwiązań UX/UI.

Ile kosztuje Design Sprint?

Koszt Design Sprintu może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z czynników, które mogą wpływać na koszt:

 • Czas trwania: Koszt Design Sprintu będzie zależał od liczby dni, które zostaną poświęcone na przeprowadzenie procesu. Im dłuższy Design Sprint, tym wyższe koszty.
 • Liczba uczestników: Koszt może się różnić w zależności od liczby osób zaangażowanych w Design Sprint. Większy zespół może wymagać większego nakładu pracy i zasobów, co może wpływać na koszt.
 • Doświadczenie zespołu: Koszt może być różny w zależności od doświadczenia i umiejętności zespołu przeprowadzającego Design Sprint. Bardziej doświadczeni facylitatorzy mogą mieć wyższe stawki.
 • Zakres projektu: Skomplikowany projekt lub szeroki zakres pracy może wymagać większych nakładów czasowych i zasobów, co może wpłynąć na koszt Design Sprintu.
 • Lokalizacja: Koszt Design Sprintu może również różnić się w zależności od lokalizacji, ze względu na różnice w kosztach pracy i standardach rynkowych.

Warto zaznaczyć, że Design Sprint jest inwestycją w proces projektowy, która ma na celu przyspieszenie rozwoju produktu i dostarczenie innowacyjnych rozwiązań UX/UI. Koszty Design Sprintu należy traktować jako inwestycję w jakość projektu i ostateczne rezultaty.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.