Sitemapa UX dla aplikacji lub strony WWW

 • Zaprojektujesz bardziej czytelną i intuicyjną nawigację, umożliwiając użytkownikom łatwe odnalezienie potrzebnych informacji.
 • Poprawisz użyteczność i zapewnisz pozytywne doświadczenia użytkownikom podczas przeglądania strony lub aplikacji.
 • Lepiej zrozumiesz i zaaranżujesz organizację treści i bardziej logicznie zaprojektujesz interfejs użytkownika.
 • Ułatwisz wyszukiwarkom indeksowanie i odkrywanie stron, co wpływa na lepszą widoczność w wynikach wyszukiwania i poprawę pozycji w rankingach SEO.
 • Umożliwisz lepszą organizację treści, aktualizację i skalowalność, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie stroną lub aplikacją.
 • Od 1350 zł netto

Na czym polega Sitemapa?

Mapa strony wizualizująca układ ekranów oraz architekturę informacji na stronie / w aplikacji. Pomaga w przemyśleniu całokształtu aplikacji projektując ją od ogółu do szczegółu. Upraszcza proces planowania tego, jakie ekrany powinny pojawić się w aplikacji, jakie powinny sekcje/podsekcje powinny być na nich zawarte i jakie powinny być przejścia między nimi. W ramach usługi odbywa się spotkanie rozpoznawcze z klientem oraz zaprojektowanie szczegółowej wizualizacji w formie flow-charta mapy strony WWW z uwzględnionymi stronami, podstronami i sekcjami na stronach i podstronach.

Jakie działania wykonywane są w ramach Sitemapy?

Działania wykonywane w ramach tworzenia sitemapy mogą obejmować:

 • Analiza treści: Dokładne zrozumienie treści, które mają być zawarte na stronie lub w aplikacji, poprzez identyfikację głównych tematów, sekcji i podstron.
 • Definiowanie hierarchii: Określenie struktury informacji i ustalenie hierarchii stron, podstron i sekcji w oparciu o priorytety biznesowe i potrzeby użytkowników.
 • Tworzenie graficznej lub tekstowej reprezentacji: Stworzenie graficznej sitemapy w postaci diagramu lub tekstowej sitemapy w formie listy stron i podstron, które ukazują zależności i połączenia między nimi.
 • Weryfikacja i testowanie: Sprawdzenie sitemapy pod kątem kompletności, spójności i użyteczności, a następnie przetestowanie jej z użytkownikami w celu zweryfikowania, czy struktura jest intuicyjna i czy łatwo można odnaleźć potrzebne informacje.

Działania te pomagają w skonstruowaniu logicznej struktury informacji, która jest zrozumiała dla użytkowników i ułatwia nawigację po stronie lub w aplikacji. Sitemapa jest podstawą projektowania interfejsu użytkownika i zapewnia spójność, użyteczność i wygodę dla użytkowników podczas przeglądania zawartości.

Ile kosztuje Sitemapa?

Koszt tworzenia sitemap może być różny w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z głównych czynników, które mogą wpływać na koszt:

 • Skala i złożoność projektu: Koszt sitemap będzie zależał od liczby stron, sekcji i podstron, które należy uwzględnić w strukturze, oraz od stopnia złożoności samej struktury.
 • Zakres i specyfikacje projektu: Koszt będzie różnił się w zależności od specyfikacji projektu i wymagań, takich jak rodzaj interfejsu (strona internetowa, aplikacja mobilna itp.), liczba poziomów hierarchii, potrzeby personalizacji i innych czynników.
 • Profesjonalizm i doświadczenie projektanta: Doświadczony projektant UX/UI może pobierać wyższe stawki, jednak może również dostarczyć bardziej precyzyjne i wartościowe wyniki.
 • Wymagane narzędzia i technologie: Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania lub narzędzi do tworzenia sitemap może wpływać na koszt.
 • Lokalizacja i rynek: Koszt może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i specyfiki rynku, na którym prowadzone są projekty.

Należy pamiętać, że tworzenie sitemap to jeden z etapów projektowania interfejsu użytkownika i jest częścią szerszego procesu UX/UI. Ostateczny koszt sitemap będzie zależał od indywidualnych wymagań projektu oraz od dostępnych zasobów i budżetu. Ważne jest również uwzględnienie, że sitemap jest narzędziem planowania, które pomaga w skonstruowaniu logicznej struktury informacji, poprawiając użyteczność i nawigację, co przekłada się na lepsze doświadczenia użytkownika i osiągnięcie celów biznesowych.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziękujemy za wiadomość.
Odpowiedź na zapytanie będzie możliwa od 24 czerwca 2024 z powodu okresu urlopowego.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.