Audyt Użyteczności UX

 • Zidentyfikujesz i rozwiążesz problemy z użytecznością interfejsu, co prowadzi do łatwiejszego i bardziej intuicyjnego korzystania z produktu, zwiększając przyjemność użytkowania i satysfakcję klientów.
 • Dostosujesz interfejs aplikacji lub WWW do potrzeb użytkowników może skutkować wzrostem konwersji, czyli liczby użytkowników, którzy podejmują pożądane działania, takie jak zakup lub rejestracja.
 • Zidentyfikujesz obszary interfejsu, które mogą powodować frustrację i dezorientację użytkowników. Poprawa tych obszarów może przyczynić się do większej retencji klientów i zmniejszenia współczynnika opuszczenia strony.
 • Zbudujesz lojalność klientów, zachęcając ich do powrotu i korzystania z produktu na dłuższą metę.
 • Odnajdziesz obszary interfejsu, w których użytkownicy mogą napotykać trudności lub gdzie występują błędy. Poprawa tych obszarów może prowadzić do ograniczenia kosztów obsługi klienta i zwiększenia efektywności działania systemu.
 • Od 2250 zł netto

Na czym polega Audyt Użyteczności?

UX Designer na bazie wieloletniej wiedzy eksperckiej oraz techniki wędrówki poznawczej wyznacza ścieżki użytkownika(np. rejestracja, proces zakupowy, uruchomienie kursu i jego obsługa), wg. których porusza się po badanym produkcie odnotowując kwestie UX-owe priorytetyzując je wg. skali: kosmetyczne, średnie, krytyczne. Sporządza raport ze zrzutami ekranów, opisem kwestii do poprawy oraz zaleceniami, wg. których należy dokonać poprawek programistycznych. Produkt jest sprawdzany pod kątem wersji web i mobile tak, aby zwiększyć jego skuteczność biznesową - np. sprzedaż. Audyt inicjowany jest wspólnym wypełnieniem interaktywnego briefa z klientem lub spotkania wyjaśniającego specyfikę produktu i branży, przeprowadzeniem audytu a na końcu - odbyciem spotkania, w trakcie którego omawiane są poszczególne podpunkty.

Jakie działania wykonywane są w ramach Audytu UX?

 • Spotkanie warsztatowe z klientem w celu ustalenia celów biznesowych i omówienia specyfiki klientów
 • Szczegółowy Audyt UX pod kątem ustalonych celów biznesowych i specyfiki klienta końcowego strony
 • Sporządzenie raportu z przeprowadzonych działań z wytycznymi dla klienta do poprawy
 • Opcjonalnie - możliwość spotkania z klientem i jego zespołem w celu przedstawienia i omówienia raportu

Ile kosztuje Audyt UX?

Koszt audytu UX może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z nich, które wpływają na cenę audytu UX:

Skala projektu: Koszt audytu UX będzie zależał od rozmiaru projektu i zakresu pracy. Audyt dla małej aplikacji mobilnej będzie miał niższą cenę niż dla dużego systemu e-commerce.

 • Czas trwania: Czas, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia audytu UX, może wpływać na jego koszt. Skomplikowane projekty lub projekty wymagające bardziej szczegółowych analiz mogą zająć więcej czasu i być droższe.
 • Doświadczenie konsultanta: Cena audytu UX może również zależeć od doświadczenia i renomy konsultanta lub firmy, która go wykonuje. Bardziej doświadczeni eksperci mogą oferować usługi za wyższą stawkę.
 • Zakres usług: Audyt UX może obejmować różne elementy, takie jak analiza interfejsu użytkownika, badania użytkowników, testy użyteczności, opracowanie rekomendacji i raportu końcowego. Cena może być uzależniona od zakresu usług, które są potrzebne w ramach audytu.

Ze względu na powyższe czynniki, koszt audytu UX może się różnić od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w audyt UX może przynieść korzyści w postaci lepszej jakości interfejsu użytkownika, zwiększonej satysfakcji użytkowników i osiągnięcia celów biznesowych.

Po więcej informacji na temat Audytu UX dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.