Desk Research dla aplikacji lub strony WWW

 • Pogłębisz wiedzę na temat rynku, trendów branżowych i działań konkurencji, co pozwala lepiej dostosować swoją aplikację lub stronę internetową do oczekiwań użytkowników.
 • Poznasz preferencje, potrzeby i zachowania użytkowników, co umożliwi projektowanie bardziej efektywnych rozwiązań UX/UI.
 • Odkryjesz nowe trendy i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie UX/UI, co może wpływać na poprawę użyteczności i doświadczenia użytkownika.
 • Podejmiesz lepsze decyzje projektowe, minimalizując ryzyko nieudanych rozwiązań i zmniejszając koszty późniejszych poprawek.
 • Lepiej zrozumiesz rynek i potrzeby użytkowników, co umożliwi dostosowanie strategii biznesowej w celu osiągnięcia większego sukcesu i przewagi konkurencyjnej.
 • Od  2650 zł netto

Na czym polega Desk Research w projektowaniu aplikacji lub strony WWW?

Desk Research w projektowaniu aplikacji i stron internetowych to proces gromadzenia informacji i danych, wykorzystujący dostępne zasoby online i offline w celu zdobycia wiedzy na temat użytkowników, rynku, konkurencji i trendów związanych z UX i UI. W ramach Desk Research analizuje się raporty, artykuły, badania, statystyki oraz materiały dostępne publicznie, aby zdobyć cenne dane, które mogą być wykorzystane przy projektowaniu interfejsów i doświadczeń użytkownika. Przeprowadzenie Desk Research pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu projektu, identyfikację najlepszych praktyk, uniknięcie powtarzania błędów innych projektów oraz dostarczenie wiedzy jako podstawy do podejmowania decyzji projektowych.

Jakie działania wykonywane są w ramach Desk Research dla aplikacji lub strony WWW?

W ramach Desk Research w UX wykonuje się następujące działania:

 • Analiza dostępnych raportów i badań dotyczących użytkowników, ich potrzeb, zachowań i preferencji.
 • Przeglądanie publikacji naukowych, artykułów branżowych i blogów tematycznych w poszukiwaniu informacji i wskazówek z zakresu UX i UI.
 • Badanie konkurencji i analiza ich produktów lub stron internetowych w celu zidentyfikowania mocnych stron, słabych stron i trendów w branży.
 • Gromadzenie statystyk, danych demograficznych i informacji o rynku, aby lepiej zrozumieć kontekst biznesowy i użytkowników.
 • Śledzenie trendów, innowacji i nowości związanych z UX i UI, takich jak nowe technologie, wzorce projektowe i interakcje.

Działania te mają na celu zdobycie szerokiej wiedzy na temat użytkowników, rynku i konkurencji, która może być wykorzystana do podejmowania informowanych decyzji projektowych i tworzenia optymalnych doświadczeń użytkownika.

Ile kosztuje przeprowadzenie Desk Research dla aplikacji lub strony WWW?

Koszt stworzenia Desk Research w projektowaniu UX może różnić się w zależności od kilku czynników. Oto niektóre czynniki, które mogą wpływać na koszt:

 • Zakres badania: Im szeroki zakres badania i większa liczba analizowanych danych, tym wyższy koszt.
 • Dostępność danych: Jeśli istnieje łatwy dostęp do istniejących badań, raportów i publikacji, koszt może być niższy. Jeśli jednak wymagane jest zbieranie nowych danych, koszt może wzrosnąć.
 • Czas trwania badania: Im dłużej trwa Desk Research, tym wyższy koszt, ponieważ wymaga to większej liczby godzin pracy specjalistów.
 • Zespół badawczy: Skład zespołu, w tym doświadczenie i umiejętności badaczy, może wpływać na koszt.
 • Narzędzia i technologie: Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi i technologii do analizy danych może wiązać się z dodatkowymi kosztami licencji lub szkoleń.

Koszt stworzenia Desk Research jest indywidualny dla każdego projektu i należy go ustalić na podstawie konkretnych wymagań i zakresu badania.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.