Value Proposition Canvas

 • Zgłębisz wiedzę na temat klientów, ich problemów, celów i preferencji, co pozwala lepiej dopasować ofertę do ich potrzeb.
 • Zidentyfikujesz kluczowe czynniki, które wyróżniają daną aplikację lub stronę internetową na rynku, co pozwala budować przewagę konkurencyjną.
 • Sformułujesz przekonujące i klarowne komunikaty marketingowe, które skutecznie przekazują wartość oferowaną przez aplikację lub stronę internetową.
 • Lepiej dostosujesz funkcjonalności, interfejsu i doświadczenia użytkownika do oczekiwań i preferencji klientów, co zwiększy szanse na sukces na rynku.
 • Zidentyfikujesz możliwości rozwoju i doskonalenia produktu, a także podejmowania decyzji strategicznych opartych na wiedzy o wartości, którą aplikacja lub strona internetowa dostarcza klientom.

Na czym polega Value Proposition Canvas w projektowaniu aplikacji lub strony WWW?

Value Proposition Canvas (VPC) jest narzędziem projektowym, które pomaga zidentyfikować i opracować wartości, które aplikacja lub strona internetowa oferują swoim użytkownikom (Value Proposition) oraz sposób, w jaki organizacja osiąga korzyści biznesowe (Business Model). Składa się z dwóch części: Customer Profile, gdzie definiuje się segmenty docelowe, ich potrzeby, problem i zadania, oraz Value Map, gdzie określa się propozycję wartości i korzyści dla użytkowników. Dzięki VPC zespół projektowy może lepiej zrozumieć kontekst użytkowników, dostosować ofertę do ich potrzeb i stworzyć bardziej efektywny model biznesowy.

Jakie działania wykonywane są w ramach Value Proposition Canvas dla aplikacji lub strony WWW?

W ramach Value Proposition Canvas w UX przeprowadza się następujące działania:

 • Badanie i analiza użytkowników: Przeprowadza się badania, aby zrozumieć segmenty docelowe, ich potrzeby, problemy i zadania.
 • Definiowanie propozycji wartości: Na podstawie analizy użytkowników określa się kluczowe wartości, jakie aplikacja lub strona internetowa mogą dostarczyć.
 • Tworzenie mapy wartości: Mapa wartości opisuje, jakie korzyści i wartości oferuje aplikacja lub strona internetowa w kontekście potrzeb użytkowników.
 • Testowanie i iteracja: Opracowaną propozycję wartości poddaje się testom i iteracjom, aby dostosować ją do rzeczywistych potrzeb użytkowników i osiągnąć optymalne rezultaty.

Działania te mają na celu lepsze zrozumienie użytkowników, identyfikację ich potrzeb i opracowanie wartościowej propozycji, która odpowiada na te potrzeby.

Ile kosztuje Value Proposition Canvas dla aplikacji lub strony WWW?

Koszt stworzenia Value Proposition Canvas może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na koszt:

 • Zakres pracy: Koszt będzie zależał od skali i złożoności projektu, czyli od liczby segmentów docelowych, które trzeba zbadać, oraz od zakresu analizy i opracowania mapy wartości.
 • Zasoby zespołu: Koszt może być zależny od liczby i doświadczenia osób zaangażowanych w tworzenie Value Proposition Canvas.
 • Czas: Koszt może być powiązany z czasem, jaki będzie potrzebny na przeprowadzenie badań, analizę i iteracje.
 • Potrzebne narzędzia i technologie: Koszt może wzrosnąć, jeśli konieczne będzie użycie specjalistycznych narzędzi lub technologii do przeprowadzenia badań i opracowania Value Proposition Canvas.

W związku z tym, koszt stworzenia Value Proposition Canvas może się różnić w zależności od indywidualnych wymagań i specyfikacji projektu. Warto skonsultować się z firmą lub specjalistą ds. UX/UI, aby uzyskać dokładną wycenę na podstawie konkretnych potrzeb.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziękujemy za wiadomość.
Odpowiedź na zapytanie będzie możliwa od 24 czerwca 2024 z powodu okresu urlopowego.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.