Testy Użyteczności UX

 • Zidentyfikujesz problemy i błędy w interfejsie użytkownika, co prowadzi do poprawy jakości produktu i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika.
 • Polepszysz satysfakcję klientów, co może prowadzić do zwiększonej lojalności, pozytywnych opinii i rekomendacji.
 • Usprawnisz interfejs użytkownika na podstawie wyników testów użyteczności może prowadzić do zwiększenia konwersji, czyli liczby użytkowników, którzy podejmują pożądane działania, takie jak zakup lub rejestracja, co przekłada się na większe przychody.
 • Wykryjesz potencjalne problemy wcześniej, co umożliwia skorygowanie ich przed wprowadzeniem produktu na rynek. To może przyczynić się do ograniczenia kosztów związanych z późniejszą poprawą i naprawą błędów.
 • Zwiększysz efektywność i produktywność użytkowników, co przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie wydajności pracy.
 • Od 4 000 zł netto

Na czym polegają Testy Użyteczności?

Rekrutowanych jest 5-10 potencjalnych użytkowników, którzy na bazie scenariusza testów wykonują zadania w aplikacji/www (lub na ich makietach), komentują swoje wrażenia na głos i oceniają zrozumiałość, estetykę i ergonomię. Testy odbywają się pod nadzorem UX Designera, który obserwuje reakcje uczestników, sporządza notatki a na końcu raport podsumowujący z uwagami i zaleceniami. Testowane są wybrane, kluczowe funkcjonalności. Każde badanie trwa maksymalnie godzinę a uczestnicy za udział są wynagradzani. Testy użyteczności wg. badań pozwalają uniknąć do 85% błędów, jakie mogą pojawić się po wdrożeniu aplikacji. Są niepowtarzalnym badaniem jakościowym, w trakcie którego uzyskujemy realny feedback bezpośrednio od klientów produktu. W ramach usługi odbywa się wywiad z klientem, przygotowanie scenariusza testów, naniesienie poprawek na testach, przeprowadzenie testowej sesji, przygotowanie i przeprowadzenie testów z użytkownikami przygotowanie raportu z testów i zaprezentowanie go klientowi.

Jakie działania wykonywane są w ramach Testów Użyteczności?

 • Określenie celów: Pierwszym krokiem jest określenie celów testów użyteczności. Celem może być sprawdzenie, jak użytkownicy poradzą sobie z konkretnymi zadaniami, ocena łatwości obsługi interfejsu, identyfikacja problemów w doświadczeniu użytkownika itp.
 • Rekrutacja uczestników: Następnie należy zidentyfikować grupę osób, które będą brały udział w testach użyteczności. Często wybiera się reprezentatywny próbkę docelowych użytkowników produktu lub usługi. W przypadku testów użyteczności można zaprosić od 5 do 10 uczestników, choć większa liczba może dać bardziej reprezentatywne wyniki.
 • Przygotowanie scenariuszy i zadań: Przygotowuje się scenariusze i zadania, które uczestnicy będą wykonywać podczas testów. Scenariusze powinny być realistyczne i odzwierciedlać typowe sytuacje, w których użytkownicy będą korzystać z produktu lub usługi. Zadania powinny być jasno sformułowane i precyzyjne.
 • Przeprowadzenie sesji testowej: Podczas sesji testowej każdemu uczestnikowi przedstawia się scenariusze i zadania. Uczestnicy wykonują te zadania, a ich działania, reakcje i uwagi są obserwowane i rejestrowane. W trakcie testów można również zadawać pytania uczestnikom, aby uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
 • Analiza i ocena wyników: Po zakończeniu sesji testowych przystępuje się do analizy i oceny zebranych danych. Można wykorzystać różne metody, takie jak analiza obserwacji, ocena czasu wykonania zadań, analiza błędów i trudności napotkanych przez użytkowników itp. Na podstawie tych wyników identyfikuje się problemy i wyzwania związane z użytecznością.
 • Raport i rekomendacje: Na koniec przygotowuje się raport z wynikami testów użyteczności, który zawiera obserwacje, wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy interfejsu użytkownika. Raport ten może służyć jako podstawa do wprowadzenia zmian i ulepszeń w produkcie lub usłudze.

Ile kosztują Testy Użyteczności?

Koszt testów użyteczności może być zróżnicowany i zależy od kilku czynników. Oto niektóre z czynników, które mogą wpływać na koszt testów użyteczności:

 • Liczba uczestników: Liczba uczestników, którzy będą brali udział w testach użyteczności, może mieć wpływ na koszt. Zazwyczaj większa liczba uczestników wymaga większych nakładów czasowych i zasobowych, co może się wiązać z wyższymi kosztami.
 • Zakres testów: Koszt testów użyteczności może być uzależniony od zakresu testów. Na przykład, jeśli testy obejmują tylko podstawowe funkcje produktu, to koszt może być niższy niż w przypadku bardziej zaawansowanych testów, które uwzględniają większą liczbę scenariuszy i funkcji.
 • Profesjonalizm konsultanta: Koszt testów użyteczności może również zależeć od doświadczenia i renomy konsultanta lub firmy, która przeprowadza testy. Wyższa jakość usług i większe doświadczenie mogą wiązać się z wyższymi kosztami.
 • Miejsce przeprowadzenia testów: Jeśli testy użyteczności wymagają fizycznego spotkania z uczestnikami, to koszt może wzrosnąć ze względu na wynajem odpowiedniego miejsca, zapewnienie sprzętu i innych potrzebnych zasobów.
 • Analiza i raportowanie wyników: Koszt może również zależeć od zakresu analizy i raportowania wyników testów użyteczności. Jeśli opracowanie szczegółowego raportu z rekomendacjami wymaga większej pracy i czasu, to może wpłynąć na wyższy koszt.

Ze względu na powyższe czynniki, koszt testów użyteczności może się wahać od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od specyfiki projektu i wymagań. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w testy użyteczności może przynieść korzyści w postaci lepszego dostosowania produktu do potrzeb użytkowników i poprawy jego użyteczności, co może wpływać na sukces i wyniki biznesowe.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.