Customer Journey Map

 • Lepiej zrozumiesz potrzeby, motywacje i oczekiwania użytkowników, co poprowadzi do bardziej skutecznego projektowania aplikacji lub stron internetowych.
 • Ujawnisz słabe punkty w doświadczeniu użytkownika, takie jak trudności, frustracje czy niedopasowanie, co umożliwia wprowadzenie odpowiednich usprawnień.
 • Lepiej zrozumiesz indywidualne potrzeby i preferencje użytkowników, co umożliwi personalizację interakcji i dostarczenie bardziej dopasowanego doświadczenia.
 • Zoptymalizujesz procesy biznesowe, np. skrócisz czas odpowiedzi, usprawnisz obsługę klienta czy usprawnisz proces zakupowy.
 • Zwiększysz lojalność i zadowolenie i satysfakcję użytkowników, co pozytywnie wpłynie na wyniki biznesowe.

Na czym polega Customer Journey Map w projektowaniu aplikacji lub strony WWW?

Customer Journey Map to narzędzie w projektowaniu aplikacji i stron internetowych, które przedstawia ścieżkę, jaką użytkownik przechodzi podczas interakcji z danym produktem lub usługą. Mapa ta skupia się na doświadczeniach, emocjach i potrzebach użytkownika na poszczególnych etapach ich podróży. Jest tworzona przy użyciu elementów z zakresu UX i UI, aby lepiej zrozumieć perspektywę użytkownika i zoptymalizować interakcje z produktem. Customer Journey Map pomaga identyfikować punkty dotkliwości, potencjalne obszary poprawy i możliwości zwiększenia zaangażowania użytkowników.

Jakie działania wykonywane są w ramach Customer Journey Map dla aplikacji lub strony WWW?

W ramach tworzenia Customer Journey Map w UX podejmuje się następujące działania:

 • Badanie użytkowników: Przeprowadza się analizę i badania użytkowników, aby zebrać informacje na temat ich zachowań, potrzeb i oczekiwań na poszczególnych etapach podróży.
 • Tworzenie personas: Tworzy się fikcyjne postacie reprezentujące różne grupy użytkowników, które odzwierciedlają ich cechy, celu, wyzwania i preferencje.
 • Mapowanie etapów: Identyfikuje się i opisuje poszczególne etapy podróży użytkownika, takie jak świadomość, zainteresowanie, zakup, korzystanie i lojalność.
 • Wyodrębnianie punktów dotkliwości: Analizuje się każdy etap podróży, aby zidentyfikować potencjalne problemy, trudności i niezadowolenie użytkowników.
 • Tworzenie strategii usprawnień: Na podstawie zebranych danych i analizy tworzy się strategie, które mają na celu poprawę doświadczeń użytkowników na poszczególnych etapach podróży.

Działania te mają na celu lepsze zrozumienie perspektywy użytkownika, identyfikację obszarów poprawy oraz zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkownika na każdym etapie interakcji z produktem lub usługą.

Ile kosztuje stworzenie Customer Journey Map dla aplikacji lub strony WWW?

Koszt tworzenia Customer Journey Map może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar projektu, złożoność produktu/usługi, zakres badań użytkowników i dostępność danych. Nie ma ustalonej ceny, ponieważ każdy projekt jest unikalny.

Koszt tworzenia Customer Journey Map może zależeć od:

 • Skali projektu: Im większy i bardziej złożony projekt, tym więcej czasu i zasobów może być potrzebnych do stworzenia Customer Journey Map.
 • Zakresu badań użytkowników: Jeśli konieczne są szczegółowe badania i analiza danych użytkowników, koszt może być wyższy.
 • Dostępności danych: Jeśli już posiadasz informacje dotyczące zachowań i preferencji użytkowników, koszt może być niższy, ponieważ nie będzie konieczności przeprowadzania dodatkowych badań.
 • Wymagań klienta: Jeśli klient ma szczególne oczekiwania lub wymagania dotyczące Customer Journey Map, koszt może się zwiększyć.

Najlepiej skonsultować się z firmą lub specjalistą od UX/UI, aby uzyskać dokładniejsze oszacowanie kosztów dla konkretnego projektu Customer Journey Map.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.