Ankiety UX z użytkownikami

 • Nawiążesz bezpośrednią komunikację z użytkownikami, dzięki czemu można lepiej zrozumieć ich potrzeby, preferencje i oczekiwania dotyczące aplikacji lub strony internetowej.
 • Wykryjesz problemy i niedociągnięcia w interfejsie użytkownika, nawigacji czy funkcjonalności, co umożliwia ich identyfikację i dalszą poprawę.
 • Ocenisz poziom satysfakcji użytkowników oraz ich ogólne doświadczenie związane z korzystaniem z aplikacji lub strony internetowej.
 • Zweryfikujesz, czy projektowane rozwiązania odpowiadają oczekiwaniom użytkowników i czy są zgodne z ich potrzebami.
 • Zgromadzisz wartościowe informacje, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji projektowych, usprawnienia procesów oraz dostosowania aplikacji lub strony internetowej do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Na czym polegają Ankiety UX z użytkownikami w projektowaniu aplikacji lub strony WWW?

Ankiety z użytkownikami to metoda zbierania danych w projektowaniu aplikacji i stron internetowych, polegająca na zadawaniu strukturalnych pytań dotyczących doświadczeń i opinii użytkowników w kontekście UX i UI. W ankiecie można poruszać tematy związane z nawigacją, wyglądem, funkcjonalnościami i ogólnym zadowoleniem użytkowników. W rezultacie uzyskuje się szeroki zakres informacji na temat preferencji, potrzeb i wyzwań użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie projektu do ich oczekiwań. Ankiety są wygodnym narzędziem do gromadzenia danych od dużej liczby użytkowników jednocześnie, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji projektowych. W ramach przeprowadzenia ankiet odbywa się wywiad z klientem, przygotowanie scenariusza wywiadów, naniesienie poprawek na scenariuszu, przygotowanie i przetestowanie ankiety, przeprowadzenie ankiety, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie i zaprezentowanie raportu.

Jakie działania wykonywane są w ramach Ankiet UX dla aplikacji lub strony WWW?

W ramach Ankiet z użytkownikami w UX, można wykonać następujące działania:

 • Opracowanie pytań: Tworzenie zestawu pytań, które pomogą zbierać istotne informacje od użytkowników dotyczące ich potrzeb, preferencji, opinii i doświadczeń związanych z aplikacją lub stroną internetową.
 • Przeprowadzenie ankiet: Rozpowszechnienie ankiet wśród grupy docelowej użytkowników i zbieranie ich odpowiedzi. Ankietę można przeprowadzić online lub osobiście, w zależności od preferencji i dostępnych narzędzi.
 • Analiza wyników: Analiza zebranych danych z ankiet, identyfikacja trendów, wzorców i wniosków dotyczących preferencji i potrzeb użytkowników. Na podstawie analizy można wyciągnąć istotne wnioski dotyczące ulepszeń w aplikacji lub stronie internetowej.
 • Wnioskowanie i działania: Na podstawie zebranych informacji i wniosków z ankiet, można podjąć konkretne działania w celu dostosowania lub udoskonalenia projektu. Może to obejmować zmiany w interfejsie, funkcjonalnościach, zawartości lub innym aspekcie, który ma wpływ na doświadczenie użytkownika.

Przeprowadzenie ankiet z użytkownikami jest istotnym krokiem w procesie UX, który pozwala uzyskać bezpośrednie opinie i informacje od użytkowników, pomaga w zrozumieniu ich potrzeb i dostosowaniu projektu do ich oczekiwań.

Ile kosztuje przeprowadzenie Ankiet UX dla aplikacji lub strony WWW?

Koszt przeprowadzenia Ankiet UX z użytkownikami może się różnić i zależy od kilku czynników:

 • Liczba respondentów: Im większa liczba respondentów, tym większe mogą być koszty, zwłaszcza jeśli korzysta się z płatnych platform do przeprowadzania ankiet.
 • Zakres ankiet: Koszt może być uzależniony od liczby pytań i złożoności ankiet. Dłuższe i bardziej skomplikowane ankiety mogą wymagać większej ilości czasu i zasobów do ich przeprowadzenia i analizy.
 • Metoda przeprowadzenia ankiet: Jeśli ankietę można przeprowadzić online za pomocą dostępnych narzędzi, koszty mogą być niższe. Natomiast przeprowadzenie ankiet w formie wywiadów osobistych może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanych z organizacją spotkań i podróży.
 • Zastosowanie specjalistycznych narzędzi: Jeśli korzysta się z profesjonalnych narzędzi analitycznych lub platform badawczych do przeprowadzenia ankiet i analizy danych, koszty mogą wzrosnąć.
 • Usługi profesjonalne: Jeśli zleca się przeprowadzenie ankiet UX firmie zewnętrznej, koszt będzie zależał od ich stawki za usługi.

W związku z tym, koszt przeprowadzenia Ankiet UX z użytkownikami może się różnić i powinien być ustalany indywidualnie, uwzględniając wymagania projektu, metodologię badawczą i inne czynniki specyficzne dla danej sytuacji.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziękujemy za wiadomość.
Odpowiedź na zapytanie będzie możliwa od 24 czerwca 2024 z powodu okresu urlopowego.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.