UX Benchmarking

 • Zidentyfikujesz obszary słabej użyteczności w aplikacji lub na stronie internetowej i wprowadzić ulepszenia, co prowadzi do łatwiejszego i bardziej intuicyjnego korzystania z produktu przez Twoich klientów.
 • Dostosujesz interfejs użytkownika do oczekiwań i preferencji użytkowników, co przekłada się na bardziej satysfakcjonujące doświadczenie korzystania z aplikacji lub strony internetowej.
 • Obiektywnie ocenisz swój produkt i zidentyfikujesz/zaplanujesz unikalne cechy, które mogą przyciągnąć klientów i zapewnić Ci przewagę konkurencyjną.
 • Zwiększysz lojalność i zadowolenie użytkowników, co prowadzi do zwiększonej retencji i częstszego korzystania z aplikacji lub strony internetowej.
 • Zwiększysz konwersję, sprzedaż, skuteczność działań marketingowych i lepsze wyniki biznesowe, co przyczyni się do wzrostu rentowności i sukcesu firmy.
 • Od 2 200 zł netto

Na czym polega UX Benchmarking?

Zbadanie najskuteczniejszych praktyk stosowanych w produktach konkurencyjnych lub produktach z branży pokrewnej. Działania te robi się w celu wykorzystania pozyskanych informacji aby zaprojektować skuteczny interfejs aplikacji, portalu lub strony www. UX Benchmarking robimy w oparciu o wyznaczone cele - np. zwiększenie sprzedaży, estetyki, intuicyjności. Końcowym efektem działań jest raport z zaleceniami dotyczącymi funkcjonalności, struktury ekranów i elementów, jakie powinny pojawić się w produkcie oraz zasad, jakich należy się stosować przy jego powstawaniu. W ramach usługi przeprowadzany jest wywiad z klientem, przygotowanie scenariusza UX Benchmarkingu, przeprowadzenie analizy UX wybranych konkurentów/firm, którymi będzie się inspirował nowy produkt, sporządzenie raportu oraz prezentacja raportu klientowi.

Jakie działania wykonywane są w ramach UX Benchmarkingu?

Działania wykonywane w ramach UX Benchmarkingu mogą obejmować:

 • Wybór konkurencyjnych rozwiązań: Wybór produktów, usług lub interfejsów użytkownika, które stanowią konkurencję dla badanego produktu, w celu porównania ich użytkowalności i doświadczenia użytkownika.
 • Określanie wskaźników i metryk: Wybór odpowiednich wskaźników UX, takich jak czas wykonywania zadań, efektywność, satysfakcja użytkowników, a także ustalenie metodyki pomiarowej i narzędzi do ich zbierania.
 • Przeprowadzenie testów i ocena wyników: Przeprowadzenie testów użytkowalności na badanym produkcie oraz na konkurencyjnych rozwiązaniach, gromadzenie danych i analiza wyników w celu porównania osiągniętych rezultatów.
 • Analiza i wnioski: Analiza zebranych danych, porównanie wyników z konkurencyjnymi rozwiązaniami, identyfikacja mocnych i słabych stron badanego produktu, a także wyciągnięcie wniosków i rekomendacji dotyczących ulepszeń, które mogą być wprowadzone w celu poprawy doświadczenia użytkownika.

Działania te mają na celu dostarczenie danych porównawczych, które pomagają ocenić pozycję badanego produktu na tle konkurencji, zidentyfikować obszary, w których można osiągnąć przewagę konkurencyjną, oraz wskazać kierunki dalszego doskonalenia doświadczenia użytkownika.

Ile kosztuje UX Benchmarking?

Koszt UX Benchmarkingu może różnić się w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z głównych czynników, które mogą wpływać na koszt:

 • Zakres badania: Koszt będzie zależał od liczby produktów lub interfejsów użytkownika, które są porównywane w ramach UX Benchmarkingu. Im większy zakres badania, tym wyższy koszt.
 • Profesjonalizm i doświadczenie zespołu: Doświadczeni specjaliści z zakresu UX będą pobierać wyższe stawki, jednak mogą również dostarczyć bardziej precyzyjne i wartościowe wyniki.
 • Narzędzia i technologie: Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, narzędzi do zbierania danych i analizy może wpływać na koszt UX Benchmarkingu.
 • Lokalizacja i rynek: Koszt może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i specyfiki rynku, na którym prowadzone są badania.

Warto zauważyć, że UX Benchmarking może być realizowany w różnych skalach, od prostych porównań interfejsów po kompleksowe badania wielu produktów. Koszt będzie zatem zależał od indywidualnych wymagań projektu oraz od dostępnych zasobów i budżetu. Ważne jest również, aby uwzględnić, że koszt UX Benchmarkingu to inwestycja w poprawę jakości użytkowalności i doświadczenia użytkownika, co może przynieść długoterminowe korzyści biznesowe.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.