Wireframe aplikacji lub strony WWW

 • Zwizualizujesz i skonkretyzujesz koncepcję aplikacji lub strony WWW, umożliwiając zrozumienie struktury, układu elementów i ogólnego rozplanowania interfejsu.
 • Umożliwisz zespołowi skupienie się na ważnych aspektach UX/UI.
 • Zaplanujesz ścieżki użytkownika, zaprojektujesz interakcje oraz architekturę ekranów, co prowadzi do optymalizacji doświadczenia użytkownika.
 • Stworzysz łatwe do modyfikacji ekrany, które umożliwiają szybkie wprowadzanie iteracji i zmian w projekcie, co przyspieszy proces tworzenia interfejsu.
 • Uzyskasz skuteczne narzędzie komunikacji między członkami zespołu projektowego, jak również między zespołem a klientem. Ułatwisz dalszą pracę nad projektem i podejmowanie decyzji projektowych.
 • Od 2 900 zł netto

Na czym polega Wireframe aplikacji lub strony WWW?

Wireframe w projektowaniu aplikacji i stron internetowych to wizualna reprezentacja struktury i układu interfejsu użytkownika. Jest to uproszczony szkic lub diagram, który przedstawia główne elementy, rozmiary i układ poszczególnych komponentów interfejsu, takich jak przyciski, pola tekstowe czy obrazy. Wireframe pomaga wizualizować układ i hierarchię elementów interfejsu, bez uwzględniania szczegółów graficznych.

Główne cechy Wireframe'u to prostota, abstrakcja i skupienie na funkcjonalności. Jest to narzędzie, które pomaga projektantom i zespołom UX/UI w eksplorowaniu różnych układów i rozwiązań dla aplikacji lub strony internetowej, zanim przejdą do bardziej zaawansowanego etapu projektowania.

Tworzenie Wireframe'ów pozwala na wczesne zidentyfikowanie problemów z użytkowaniem, zrozumienie przepływu informacji i interakcji użytkownika oraz umożliwia testowanie koncepcji przed przejściem do bardziej zaawansowanych etapów projektowych.

Wireframe jest zatem niezbędnym narzędziem projektowym, które pomaga w definiowaniu struktury i funkcjonalności interfejsu użytkownika, zapewniając solidną podstawę dla dalszych etapów projektowania i implementacji.

Jakie działania wykonywane są w ramach Wireframe aplikacji lub strony WWW?

Oto kilka typowych działań, które odbywają się w ramach tworzenia Wireframe'ów:

 • Analiza wymagań i badanie użytkowników: Zaczynamy od zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz analizy wymagań projektu. To pozwala nam ustalić cele projektu i określić, jakie elementy interfejsu są niezbędne.
 • Tworzenie struktury i układu: Na podstawie zebranych informacji projektowych tworzymy strukturę i układ elementów interfejsu. Określamy, jak różne sekcje, zawartość i funkcjonalności powinny być zorganizowane na stronie lub w aplikacji.
 • Projektowanie interakcji: Następnie skupiamy się na projektowaniu interakcji między użytkownikiem a interfejsem. Określamy, jak będą działać przyciski, menu, linki i inne elementy interaktywne.
 • Tworzenie szkiców i prototypów: Tworzymy wstępne szkice i prototypy Wireframe'ów, które pomagają wizualizować strukturę i układ elementów. Wykorzystujemy narzędzia takie jak narzędzia do prototypowania interfejsu lub nawet papier i ołówek.
 • Testowanie i iteracje: Po stworzeniu Wireframe'ów przeprowadzamy testy użyteczności, aby zbierać informacje zwrotne od użytkowników. Na podstawie tych informacji dostosowujemy i iterujemy Wireframe'y, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika.

Ważne jest, aby podczas tworzenia Wireframe'ów zachować prostotę, skupiając się głównie na układzie i strukturze, pomijając szczegóły wizualne. To pozwala na efektywne prototypowanie i iteracje projektu, zanim przystąpimy do bardziej zaawansowanych etapów projektowania interfejsu.

Ile kosztuje Wireframe aplikacji lub strony WWW?

Koszt stworzenia Wireframe'ów dla aplikacji lub stron internetowych może różnić się w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z czynników, które mogą wpływać na koszt:

 • Skala i złożoność projektu: Koszt może się różnić w zależności od rozmiaru i złożoności projektowanej aplikacji lub strony internetowej. Im bardziej rozbudowany projekt, tym więcej czasu i pracy może być wymagane, co może wpłynąć na koszt.
 • Liczba ekranów i funkcjonalności: Większa liczba ekranów i funkcjonalności do uwzględnienia w Wireframe'ach może wpłynąć na koszt. Im więcej ekranów i bardziej zaawansowanych funkcji, tym więcej czasu i pracy będzie potrzebne do ich odpowiedniego zaprojektowania.
 • Doświadczenie i lokalizacja projektanta: Koszt może się różnić w zależności od doświadczenia i lokalizacji projektanta. Bardziej doświadczeni projektanci mogą pobierać wyższe stawki za swoje usługi. Ponadto, koszty mogą się różnić w zależności od regionu, gdzie projektant pracuje.
 • Dodatkowe usługi i wsparcie: Jeśli w ramach tworzenia Wireframe'ów wymagane są dodatkowe usługi, takie jak testy użyteczności, konsultacje lub iteracje, mogą one wpłynąć na koszt całkowity projektu.

Warto pamiętać, że koszt tworzenia Wireframe'ów może być ustalany na podstawie stawki godzinowej projektanta lub jako ustalone honorarium za projekt. Najlepiej skonsultować się z doświadczonym projektantem lub agencją UX/UI, aby uzyskać szczegółową wycenę dostosowaną do konkretnych wymagań projektu.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.