User Stories

 • Zidentyfikujesz i opiszesz konkretne cele, oczekiwania i potrzeby użytkowników, co umożliwia projektantom lepsze zrozumienie ich perspektywy.
 • Dostarczysz wartość dla użytkowników i biznesu, pomagając zidentyfikować kluczowe funkcje i cele, które mają największy wpływ na sukces projektu.
 • Pozyskasz skuteczne narzędzie komunikacji i porozumienia między członkami zespołu projektowego, pozwalając na jasne definiowanie oczekiwań i wymagań.
 • Lepiej zrozumiesz zakres projektu, co ułatwia planowanie i priorytetyzację funkcji oraz zadań do realizacji.
 • Dostarczysz konkretnych przypadków użycia, które mogą być podstawą do testowania i ewaluacji projektowanej aplikacji lub strony internetowej, co pozwala na kontrole postępów i doskonalenie produktu na bieżąco.
 • Od 750 zł netto

Na czym polega User Stories w projektowaniu aplikacji lub strony WWW?

Rozpisanie możliwych historyjek użytkownika, jakie mogą się pojawić w aplikacji wraz z kryteriami, jakie powinny być uwzględnione. Metoda ta pozwala zwerbalizować kluczowe funkcjonalności, jakie muszą pojawić się w aplikacji i są podstawą do stworzenia projektu wizualnego. Historyjki użytkownika powstają wg. wzorca "Jako użytkownik X chcę dokonać czynności Y aby osiągnąć Z". Zaprojektowanie scenariuszy działania użytkownika, tzw. “User Stories”, w oparciu o persony klientów i zadania, jakie mają do wykonania, jako klient w uwzględnieniu całokształtu oferty TLC (np. jako klient X przychodzę na stronę A, żeby znaleźć Y, ale może mnie też interesować Z).

Jakie działania wykonywane są w ramach User Stories dla aplikacji lub strony WWW?

W ramach User Stories w UX przeprowadza się następujące działania:

 • Identyfikacja użytkowników: Analizuje się grupy docelowe i tworzy się profile użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i cele.
 • Tworzenie opisów użytkownika: Tworzy się opisy sytuacji, w których użytkownik będzie korzystał z aplikacji lub strony internetowej, koncentrując się na ich celach i oczekiwaniach.
 • Definiowanie funkcjonalności: Na podstawie opisów użytkowników tworzy się konkretne funkcjonalności, które spełniają ich potrzeby i rozwiązują ich problemy.
 • Priorytetyzacja i planowanie: User Stories są priorytetyzowane, aby określić, które funkcjonalności są najważniejsze i powinny być wdrożone w pierwszej kolejności. Tworzy się plan działania.
 • Testowanie i iteracja: User Stories są testowane i oceniane pod kątem użyteczności i satysfakcji użytkownika. Na podstawie wyników testów wprowadza się poprawki i iteracyjnie ulepsza User Stories.

Działania te pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników, co prowadzi do bardziej skutecznego projektowania aplikacji lub stron internetowych, które spełniają ich wymagania i dostarczają pożądanej wartości.

Ile kosztuje User Stories dla aplikacji lub strony WWW?

Koszt stworzenia User Stories może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto niektóre zależności, które mogą wpływać na koszt:

 • Skala projektu: Koszt będzie zależał od rozmiaru projektu i liczby User Stories, które trzeba stworzyć. Im większy projekt i więcej User Stories, tym większy koszt.
 • Zakres i złożoność funkcjonalności: Jeśli projekt wymaga rozbudowanych i złożonych funkcjonalności, tworzenie User Stories może być bardziej czasochłonne i kosztowne.
 • Wymagane badania i analiza: Jeśli wymagane jest przeprowadzenie badań użytkowników i dogłębna analiza, koszt może wzrosnąć, ponieważ wiąże się to z dodatkowym czasem i zasobami.
 • Doświadczenie zespołu: Koszt może się różnić w zależności od doświadczenia zespołu zajmującego się tworzeniem User Stories. Doświadczony zespół może być bardziej efektywny i skuteczny, co może wpływać na koszty.
 • Lokalizacja i ceny rynkowe: Koszt może również zależeć od lokalizacji i cen rynkowych. W różnych regionach i krajach ceny usług mogą się różnić.

Ważne jest indywidualne dostosowanie kosztów do konkretnego projektu i współpracy z firmą lub zespołem, aby uzyskać dokładne oszacowanie kosztów tworzenia User Stories.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.