User Stories

 • Zidentyfikujesz i opiszesz konkretne cele, oczekiwania i potrzeby użytkowników, co umożliwia projektantom lepsze zrozumienie ich perspektywy.
 • Dostarczysz wartość dla użytkowników i biznesu, pomagając zidentyfikować kluczowe funkcje i cele, które mają największy wpływ na sukces projektu.
 • Pozyskasz skuteczne narzędzie komunikacji i porozumienia między członkami zespołu projektowego, pozwalając na jasne definiowanie oczekiwań i wymagań.
 • Lepiej zrozumiesz zakres projektu, co ułatwia planowanie i priorytetyzację funkcji oraz zadań do realizacji.
 • Dostarczysz konkretnych przypadków użycia, które mogą być podstawą do testowania i ewaluacji projektowanej aplikacji lub strony internetowej, co pozwala na kontrole postępów i doskonalenie produktu na bieżąco.

Na czym polega User Stories w projektowaniu aplikacji lub strony WWW?

Rozpisanie możliwych historyjek użytkownika, jakie mogą się pojawić w aplikacji wraz z kryteriami, jakie powinny być uwzględnione. Metoda ta pozwala zwerbalizować kluczowe funkcjonalności, jakie muszą pojawić się w aplikacji i są podstawą do stworzenia projektu wizualnego. Historyjki użytkownika powstają wg. wzorca "Jako użytkownik X chcę dokonać czynności Y aby osiągnąć Z". Zaprojektowanie scenariuszy działania użytkownika, tzw. “User Stories”, w oparciu o persony klientów i zadania, jakie mają do wykonania, jako klient w uwzględnieniu całokształtu oferty TLC (np. jako klient X przychodzę na stronę A, żeby znaleźć Y, ale może mnie też interesować Z).

Jakie działania wykonywane są w ramach User Stories dla aplikacji lub strony WWW?

W ramach User Stories w UX przeprowadza się następujące działania:

 • Identyfikacja użytkowników: Analizuje się grupy docelowe i tworzy się profile użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i cele.
 • Tworzenie opisów użytkownika: Tworzy się opisy sytuacji, w których użytkownik będzie korzystał z aplikacji lub strony internetowej, koncentrując się na ich celach i oczekiwaniach.
 • Definiowanie funkcjonalności: Na podstawie opisów użytkowników tworzy się konkretne funkcjonalności, które spełniają ich potrzeby i rozwiązują ich problemy.
 • Priorytetyzacja i planowanie: User Stories są priorytetyzowane, aby określić, które funkcjonalności są najważniejsze i powinny być wdrożone w pierwszej kolejności. Tworzy się plan działania.
 • Testowanie i iteracja: User Stories są testowane i oceniane pod kątem użyteczności i satysfakcji użytkownika. Na podstawie wyników testów wprowadza się poprawki i iteracyjnie ulepsza User Stories.

Działania te pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników, co prowadzi do bardziej skutecznego projektowania aplikacji lub stron internetowych, które spełniają ich wymagania i dostarczają pożądanej wartości.

Ile kosztuje User Stories dla aplikacji lub strony WWW?

Koszt stworzenia User Stories może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto niektóre zależności, które mogą wpływać na koszt:

 • Skala projektu: Koszt będzie zależał od rozmiaru projektu i liczby User Stories, które trzeba stworzyć. Im większy projekt i więcej User Stories, tym większy koszt.
 • Zakres i złożoność funkcjonalności: Jeśli projekt wymaga rozbudowanych i złożonych funkcjonalności, tworzenie User Stories może być bardziej czasochłonne i kosztowne.
 • Wymagane badania i analiza: Jeśli wymagane jest przeprowadzenie badań użytkowników i dogłębna analiza, koszt może wzrosnąć, ponieważ wiąże się to z dodatkowym czasem i zasobami.
 • Doświadczenie zespołu: Koszt może się różnić w zależności od doświadczenia zespołu zajmującego się tworzeniem User Stories. Doświadczony zespół może być bardziej efektywny i skuteczny, co może wpływać na koszty.
 • Lokalizacja i ceny rynkowe: Koszt może również zależeć od lokalizacji i cen rynkowych. W różnych regionach i krajach ceny usług mogą się różnić.

Ważne jest indywidualne dostosowanie kosztów do konkretnego projektu i współpracy z firmą lub zespołem, aby uzyskać dokładne oszacowanie kosztów tworzenia User Stories.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

lub zapytaj o usługi

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.