Testy UX - RITE (iteracyjne)

 • Zwiększysz satysfakcję klientów. Zadowoleni klienci częściej będą korzystać z produktu lub usługi, co może przekładać się na większą lojalność i powtarzalne transakcje.
 • Zwiększysz konwersję, czyli liczbę użytkowników, którzy wykonują pożądane działania, takie jak zakup, rejestracja lub subskrypcja. Wyższe wskaźniki konwersji mogą przekładać się na większą sprzedaż i dochody.
 • Obniżysz koszty obsługi klienta, takie jak koszty wsparcia technicznego czy działu obsługi klienta.
 • Zwiększysz efektywność i wydajność doświadczenia użytkowników, co przekłada się na oszczędności czasu i zwiększenie produktywności ich działań w ramach aplikacji.
 • Dobre doświadczenie użytkownika, zapewnione dzięki testom RITE, może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku marki. Zadowoleni klienci często dzielą się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z innymi, co może przyciągać nowych klientów i wzmacniać reputację firmy.
 • Od 4 000 zł netto

Na czym polegają Testy RITE?

RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation) to metoda testowania użyteczności, która skupia się na szybkim, iteracyjnym i cyklicznym procesie oceny i poprawy projektu interfejsu użytkownika. RITE został opracowany jako odpowiedź na potrzebę szybkiego zdobywania informacji zwrotnych od użytkowników w celu szybkiej iteracji i doskonalenia projektu.

Główne cechy metodyki RITE to:

 • Szybkość: RITE koncentruje się na przeprowadzaniu testów użyteczności w krótkim czasie. Proces testowania jest uproszczony i przyspieszony w celu jak najszybszego gromadzenia informacji zwrotnych.
 • Iteracyjność: RITE polega na powtarzaniu cykli testowania i oceny, aby systematycznie wprowadzać poprawki i ulepszenia interfejsu użytkownika. Każda iteracja daje możliwość identyfikacji problemów i szybkiej reakcji na nie.
 • Zaangażowanie użytkowników: Metoda RITE polega na zaproszeniu użytkowników do udziału w testach, aby uzyskać bezpośrednie informacje zwrotne na temat użyteczności interfejsu. Wprowadza się mniej formalne i bardziej interaktywne sesje testowe, które zachęcają do dialogu i obserwacji.
 • Szybka implementacja zmian: RITE zakłada, że wyniki testów są analizowane niemal natychmiast po przeprowadzeniu. Po identyfikacji problemów, zmiany w projekcie są wprowadzane możliwie szybko, aby móc je ocenić w kolejnej iteracji.

Jakie działania wykonywane są w ramach Testów RITE?

 • Przygotowanie prototypu: Na początku procesu tworzony jest prototyp interfejsu użytkownika, który może być wizualnym szkicem, prototypem papierowym, prototypem klikalnym lub nawet działającą wersją produktu. Prototyp powinien obejmować istotne elementy interfejsu, które mają zostać przetestowane.
 • Przeprowadzenie sesji testowych: Uczestnicy, którzy są reprezentatywni dla grupy docelowej użytkowników, zapraszani są do udziału w sesjach testowych. Podczas tych sesji uczestnicy wykonują określone zadania związane z interfejsem użytkownika, jednocześnie wyrażając swoje myśli i komentując swoje doświadczenia.
 • Obserwacja i notowanie: Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie testów użyteczności obserwują zachowanie i reakcje uczestników. Notowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty doświadczenia użytkownika, włącznie z wykrytymi problemami, błędami i trudnościami.
 • Analiza wyników i wprowadzanie zmian: Po przeprowadzeniu sesji testowych następuje analiza zebranych danych i wyników. Identyfikowane są problemy i wyzwania związane z użytecznością interfejsu, a następnie wprowadzane są odpowiednie zmiany w prototypie. Te zmiany są szybko implementowane i przygotowywany jest kolejny cykl testów.
 • Powtarzanie cykli: Proces testów RITE jest iteracyjny. Po wprowadzeniu zmian przeprowadza się kolejną sesję testową, która koncentruje się na nowo ulepszonym prototypie. Cykle te są powtarzane, aż do uzyskania satysfakcjonującej użyteczności interfejsu.

Ile kosztują Testy RITE?

Koszt testów RITE może różnić się w zależności od kilku czynników. Oto niektóre czynniki, które mogą wpływać na koszt testów RITE:

 • Zakres projektu: Koszt testów RITE może być uzależniony od zakresu projektu i złożoności interfejsu użytkownika. Im większy i bardziej zaawansowany projekt, tym więcej czasu i zasobów może być potrzebnych do przeprowadzenia testów.
 • Liczba sesji testowych: Koszt testów RITE może być związany z liczbą sesji testowych, które będą przeprowadzane. Większa liczba sesji może wymagać większej liczby uczestników i więcej czasu, co może wpłynąć na koszt.
 • Liczba iteracji: Metoda RITE zakłada iteracyjne podejście, w którym po analizie wyników testów wprowadza się zmiany i przeprowadza kolejne sesje testowe. Liczba iteracji może wpłynąć na koszt, ponieważ każda iteracja wymaga dodatkowego czasu i zasobów.
 • Profesjonalizm i doświadczenie: Koszt testów RITE może być związany z doświadczeniem i profesjonalizmem osób lub firmy, która przeprowadza testy. Bardziej doświadczone zespoły mogą naliczać wyższe stawki za swoje usługi.
 • Lokalizacja: Koszt testów RITE może różnić się w zależności od lokalizacji, w której przeprowadzane są sesje testowe. W niektórych regionach koszty mogą być wyższe ze względu na różnice w kosztach pracy i infrastrukturze.

Ze względu na powyższe czynniki, koszt testów RITE może wynosić od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ważne jest, aby uwzględnić budżet i cele projektu, aby dostosować zakres testów i oczekiwania do dostępnych środków finansowych. Warto pamiętać, że testy RITE są inwestycją w poprawę użyteczności projektu i mogą przynieść korzyści w postaci lepszego doświadczenia użytkownika i osiągnięcia celów biznesowych.

Po więcej informacji na temat Audytu UX dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.