User Flow dla aplikacji lub strony WWW

 • Umożliwisz użytkownikom płynne poruszanie się po aplikacji lub stronie internetowej.
 • Ułatwisz użytkownikom znalezienie potrzebnych informacji i funkcje, co poprawia użyteczność interfejsu.
 • Zminimalizujesz liczbę kliknięć i kroków potrzebnych do osiągnięcia celów użytkownika, przyspieszając procesy i zwiększając efektywność.
 • Zapewnisz pozytywne doświadczenia użytkownika, co przekłada się na większą lojalność i zwiększoną retencję użytkowników.
 • Zwiększysz konwersję, np. poprzez ułatwienie dokonywania zakupów lub rejestracji, co przekłada się na osiągnięcie celów biznesowych.

Na czym polega User Flow?

Wizualizacja kluczowych ścieżek użytkownika. Zaprojektowanie User Flow przed powstaniem ekranów pozwala na skupieniu się na funkcjonalnościach i akcjach, jakich może dokonywać użytkownik. Działanie to opiera się na rozrysowaniu schematu ścieżek użytkownika bez zagłębiania się w detale samych ekranów. Jest szczególnie przydatne w bardziej zaawansowanych i niestandardowych procesach. W ramach usługi odbywa się wywiad z klientem w celu wyłonienia kluczowych akcji, jakie użytkownik ma do wykonania w ramach aplikacji lub strony internetowej i rozrysowanie wizualizacji przepływu ruchu użytkownika.

Jakie działania wykonywane są w ramach User Flow?

Działania wykonywane w ramach projektowania User Flow mogą obejmować:

 • Definiowanie celów: Określenie celów użytkownika i biznesowych, które mają zostać osiągnięte przez interakcję z aplikacją lub stroną internetową.
 • Tworzenie scenariuszy: Stworzenie scenariuszy użytkowania, które opisują sekwencję działań i przejść, jakie użytkownik wykonuje w trakcie korzystania z interfejsu.
 • Projektowanie przepływu informacji: Zdefiniowanie struktury informacji i sekwencji ekranów, które prowadzą użytkownika od jednego kroku do drugiego, zapewniając spójność i logiczny przepływ danych.
 • Tworzenie wireframe'ów: Stworzenie szkiców lub prostych diagramów, które ilustrują poszczególne ekrany i elementy interfejsu w kontekście User Flow, umożliwiając wizualne przedstawienie sekwencji działań.
 • Testowanie i iteracja: Przeprowadzenie testów użytkowników, aby zweryfikować czy User Flow jest intuicyjny i efektywny, a następnie wprowadzenie ewentualnych poprawek i iteracji w celu usprawnienia doświadczenia użytkownika.

Działania te pomagają w projektowaniu płynnego i intuicyjnego User Flow, który zapewnia użytkownikom łatwość nawigacji, efektywne osiąganie celów i pozytywne doświadczenia użytkownika. Projektowanie User Flow ma na celu zoptymalizowanie interakcji użytkownika z interfejsem, poprawienie użyteczności i zwiększenie skuteczności działania aplikacji lub strony internetowej.

Ile kosztuje User Flow?

Koszt zaprojektowania User Flow może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z głównych czynników, które mogą wpływać na koszt:

 • Skala projektu: Koszt może być uzależniony od rozmiaru projektowanej aplikacji lub strony internetowej, liczby funkcji i ekranów, które należy uwzględnić w User Flow.
 • Złożoność interfejsu: Im bardziej złożony interfejs, tym więcej czasu i zasobów może być potrzebne do zaprojektowania User Flow, co może wpływać na koszt.
 • Stopień zaawansowania projektu: Jeśli projekt jest w początkowej fazie, koszt zaprojektowania User Flow może być niższy, ale jeśli wymaga on istniejących elementów lub integracji z istniejącym systemem, koszt może się zwiększyć.
 • Doświadczenie projektanta: Koszt może się różnić w zależności od doświadczenia i umiejętności projektanta, który jest odpowiedzialny za zaprojektowanie User Flow.
 • Lokalizacja i rynek: Koszt może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i specyfiki rynku, na którym prowadzone są projekty.

Należy pamiętać, że zaprojektowanie User Flow to część szerszego procesu projektowania UX/UI. Ostateczny koszt będzie zależał od indywidualnych wymagań projektu oraz dostępnych zasobów i budżetu. Ważne jest również uwzględnienie, że zaprojektowanie efektywnego i intuicyjnego User Flow jest kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych doświadczeń użytkownika i skutecznego realizowania celów biznesowych.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

lub zapytaj o usługi

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.