User Flow dla aplikacji lub strony WWW

 • Umożliwisz użytkownikom płynne poruszanie się po aplikacji lub stronie internetowej.
 • Ułatwisz użytkownikom znalezienie potrzebnych informacji i funkcje, co poprawia użyteczność interfejsu.
 • Zminimalizujesz liczbę kliknięć i kroków potrzebnych do osiągnięcia celów użytkownika, przyspieszając procesy i zwiększając efektywność.
 • Zapewnisz pozytywne doświadczenia użytkownika, co przekłada się na większą lojalność i zwiększoną retencję użytkowników.
 • Zwiększysz konwersję, np. poprzez ułatwienie dokonywania zakupów lub rejestracji, co przekłada się na osiągnięcie celów biznesowych.
 • Od 1 350 zł netto

Na czym polega User Flow?

Wizualizacja kluczowych ścieżek użytkownika. Zaprojektowanie User Flow przed powstaniem ekranów pozwala na skupieniu się na funkcjonalnościach i akcjach, jakich może dokonywać użytkownik. Działanie to opiera się na rozrysowaniu schematu ścieżek użytkownika bez zagłębiania się w detale samych ekranów. Jest szczególnie przydatne w bardziej zaawansowanych i niestandardowych procesach. W ramach usługi odbywa się wywiad z klientem w celu wyłonienia kluczowych akcji, jakie użytkownik ma do wykonania w ramach aplikacji lub strony internetowej i rozrysowanie wizualizacji przepływu ruchu użytkownika.

Jakie działania wykonywane są w ramach User Flow?

Działania wykonywane w ramach projektowania User Flow mogą obejmować:

 • Definiowanie celów: Określenie celów użytkownika i biznesowych, które mają zostać osiągnięte przez interakcję z aplikacją lub stroną internetową.
 • Tworzenie scenariuszy: Stworzenie scenariuszy użytkowania, które opisują sekwencję działań i przejść, jakie użytkownik wykonuje w trakcie korzystania z interfejsu.
 • Projektowanie przepływu informacji: Zdefiniowanie struktury informacji i sekwencji ekranów, które prowadzą użytkownika od jednego kroku do drugiego, zapewniając spójność i logiczny przepływ danych.
 • Tworzenie wireframe'ów: Stworzenie szkiców lub prostych diagramów, które ilustrują poszczególne ekrany i elementy interfejsu w kontekście User Flow, umożliwiając wizualne przedstawienie sekwencji działań.
 • Testowanie i iteracja: Przeprowadzenie testów użytkowników, aby zweryfikować czy User Flow jest intuicyjny i efektywny, a następnie wprowadzenie ewentualnych poprawek i iteracji w celu usprawnienia doświadczenia użytkownika.

Działania te pomagają w projektowaniu płynnego i intuicyjnego User Flow, który zapewnia użytkownikom łatwość nawigacji, efektywne osiąganie celów i pozytywne doświadczenia użytkownika. Projektowanie User Flow ma na celu zoptymalizowanie interakcji użytkownika z interfejsem, poprawienie użyteczności i zwiększenie skuteczności działania aplikacji lub strony internetowej.

Ile kosztuje User Flow?

Koszt zaprojektowania User Flow może się różnić w zależności od kilku czynników. Oto niektóre z głównych czynników, które mogą wpływać na koszt:

 • Skala projektu: Koszt może być uzależniony od rozmiaru projektowanej aplikacji lub strony internetowej, liczby funkcji i ekranów, które należy uwzględnić w User Flow.
 • Złożoność interfejsu: Im bardziej złożony interfejs, tym więcej czasu i zasobów może być potrzebne do zaprojektowania User Flow, co może wpływać na koszt.
 • Stopień zaawansowania projektu: Jeśli projekt jest w początkowej fazie, koszt zaprojektowania User Flow może być niższy, ale jeśli wymaga on istniejących elementów lub integracji z istniejącym systemem, koszt może się zwiększyć.
 • Doświadczenie projektanta: Koszt może się różnić w zależności od doświadczenia i umiejętności projektanta, który jest odpowiedzialny za zaprojektowanie User Flow.
 • Lokalizacja i rynek: Koszt może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i specyfiki rynku, na którym prowadzone są projekty.

Należy pamiętać, że zaprojektowanie User Flow to część szerszego procesu projektowania UX/UI. Ostateczny koszt będzie zależał od indywidualnych wymagań projektu oraz dostępnych zasobów i budżetu. Ważne jest również uwzględnienie, że zaprojektowanie efektywnego i intuicyjnego User Flow jest kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych doświadczeń użytkownika i skutecznego realizowania celów biznesowych.

Po więcej informacji na temat usługi dla Twojej aplikacji lub strony internetowej zapraszamy do kontaktu!

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.