iRemontujemy

Strona internetowa dla firmy budowlanej skierowana do konkretnego klienta: młodego, zamożnego, mającego już wykończone domy. Design strony miał być przede wszystkim nastawiony na pokazanie portfolio firmy, rekomendacji dotychczasowych klientów oraz ułatwienie klientom nawiązania pierwszego kontaktu.

Proces projektowania UX/UI

  • Audyt UX istniejącej strony internetowej - istniejąca witryna została poddana audytowi pod kątem użyteczności. Na podstawie tej analizy zauważono pewną niespójność i określono rozwiązania dotyczące ulepszenia strony w kolejnym projekcie
  • UX Benchmarking - za pomocą badań internetowych i wywiadu z klientem zidentyfikowano kluczowych konkurentów o podobnym celu. Następnie klient został porównany z najlepszym z nich
  • Warsztat UX z klientem - szeroka konsultacja z klientem pozwoliła uzyskać dodatkowe i kluczowe informacje, które pomogły zbudować strategię kolejnych interwencji UX
  • Persony UX użytkowników - na podstawie pozyskiwanych informacji zostały określone osoby klienta. W ten sposób skoncentrować się na użytkownika podczas procesu projektowania
  • Makieta UX/UI - wizualizacja nowej strony internetowej w wersji Web i Mobile z możliwością przeklikania się przez nowe rozwiązanie
  • Testy użyteczności - przeprowadzono testy użyteczności dla wersji mobilnej i webowej serwisu. Testy pozwoliły uzyskać informacje bezpośrednio od potencjalnych klientów
  • Optymalizacja po testach - poprzez testy użyteczności zdefiniowano kluczowe problemy, które mogą wystąpić w przyszłości, jeśli nie zostaną rozwiązane. Wszystkie niezbędne zmiany zostały wprowadzone zaraz po testach.

UX/UI Designerzy zaangażowani w projekt

  • Izabela Indyk - UX/UI Designer
  • Piotr Trzaskowski - Kierownik działu UX/UI
No items found.

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziękujemy za wiadomość.
Odpowiedź na zapytanie będzie możliwa od 24 czerwca 2024 z powodu okresu urlopowego.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.