Gdzie Co Jest

GdzieCoJest.pl to bezpieczna aplikacja ułatwiająca życie najbliższym, kiedy nas zabraknie. Poukładanie swoich spraw będzie teraz łatwiejsze.

Dawniej wszystko było na papierze. Gdy ktoś umierał, wystarczyło przejrzeć szuflady i szafki, żeby znaleźć stosowne dokumenty. Obecnie, znakomita ich większość przybrała formę elektroniczną, a dostęp do tych informacji bywa trudny lub wręcz niemożliwy. Odpowiedzią jest aplikacja GdzieCoJest.pl. Umożliwia użytkownikowi pozostawienie powiadomień do wybranych osób, co powoduje, że majątek nie trafi w niepowołane ręce.

Odbiorcy aplikacji

 • Właściciel - osoba, która posiada dobra materialne, lub niematerialne, które chce zabezpieczyć poprzez aplikację.
 • Odbiorca - odbiorca wiadomości SMS i email, który został wskazany przez Właściciela, do otrzymania informacji, zawartej w powiadomieniu

Zastosowanie aplikacji

 • Gdzie jest testament
 • Nazwy firm ubezpieczeniowych, w których są polisy na życie + numer tych polis
 • Nazwy banków
 • Nazwa domu maklerskiego, w którym są prowadzone rachunki maklerskie
 • Nazwa TFI + nr rejestru
 • Udziały w spółkach (firmach) oraz numery KRS tych spółek
 • Nazwy firm, w których są depozyty metali szlachetnych (nie zawsze fizyczne)
 • Adresy nieruchomości, oraz numery ksiąg wieczystych 
 • Kryptowaluty - gdzie są zarejestrowane konta do kryptowalut oraz klucze do nich
 • Pożyczki - kwoty pożyczek oraz dłużnicy
 • Długi - kwoty długów oraz wierzyciele
 • Umowy - jakie umowy masz podpisane, które powinny być kontynuowane, a które nie
 • Wytyczne dotyczące spraw, którymi nadal należy się zajmować (np. opłaty – gdzie, co, kiedy)
 • Pomoc - do kogo zwrócić się o pomoc w sprawach różnych

Funkcje aplikacji

 • Dodawanie i przeglądanie powiadomień
 • Ustalanie form powiadomień
 • Abonamenty

Problem

Trudności w uporządkowaniu spraw najważniejszych, które w dzisiejszych czasach się mnożą - szczególnie w przypadku przedsięwzięć podejmowanych drogą elektroniczną. W przypadku śmierci danej osoby te sprawy jeszcze bardziej się komplikują ze względu na trudność w przepływie informacji, do których dostęp ma tylko ona.

Rozwiązanie

Aplikacja agregująca wszystkie sprawy najważnejsze dla użytkownika, które może zgromadzić w jednym miejscu i zabezpieczyć powiadomieniami do osób, które mają otrzymać wytyczne w sytuacji jego śmierci.

Proces UX/UI

 • Warsztat UX z klientem
 • Sitemapa
 • Makieta UX (Low Fidelity)
 • Makieta graficzna (High Fidelity)
 • Wersja responsywna Web & Mobile
 • Branding aplikacji

UX/UI Designerzy zaangażowani w projekt

 • Zuzanna Kucharek - UX/UI Designer
 • Piotr Trzaskowski - Kierownik działu UX/UI
No items found.

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.