ABT

Aplikacja została zaprojektowana na potrzeby szpitali, aby personel medyczny mógł sprawnie dbać o stan swoich pacjentów w czasie rzeczywistym za pomocą tzw. „Namiotów” mierzących ciśnienie, temperaturę i saturację.

Cele aplikacji

 • usprawnienie pracy poszczególnych lekarzy i pielęgniarek
 • lepsze monitorowanie stanu zdrowia pacjentów
 • ograniczenie dokumentacji papierowej
 • możliwość porównania wyników

Użytkownicy

 • Lekarze
 • Pielęgniarki/Pielęgniarze

Potrzeby użytkowników

 • automatyzacja zbierania i analizy wyników
 • monitorowanie stanu pacjentów bez udziału żywej osoby

Punkty bólu

 • zbyt wielu pacjentów do obsłużenia
 • zbyt obszerna dokumentacja papierowa
 • nadmierne obowiązki w szpitalach

Mobile first

Lekarze i pielęgniarki mogą korzystać z aplikacji w wersji mobilnej, co pozwala w każdej chwili sprawdzić stan pacjenta oraz stan i ustawienia urządzenia medycznego.

Wersja desktop

Przeglądanie i filtrowanie wyników z natychmiastowym porównywaniem i przeglądaniem szczegółów w wersji na komputer.

Raporty

Szybki i sprawny podgląd wyników oraz możliwość porównania raportów z poszczególnych parametrów.

Pacjenci i urządzenia

Możliwość szczegółowego podglądu stanu pacjentów oraz urządzeń monitorujących ich stan.

Proces UX/UI

 • Warsztat UX z klientem
 • Sitemapa
 • Makieta UX (Low Fidelity)
 • Makieta graficzna (High Fidelity)
 • Wersja responsywna Web & Mobile

UX/UI Designerzy zaangażowani w projekt

 • Krzysztof Sojka - UX/UI Designer
 • Piotr Trzaskowski - Kierownik działu UX/UI
No items found.

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.