Featured
Tag
UX/UI Design
|
2023-11-16

Design Inkluzywny w aplikacjach

"Każdemu nie dogodzisz, ale każdego możesz uwzględnić." - Autor nieznany. Jak zaprojektować aplikację uwzględniającą różne typy użytkowników?

Projektowanie inkluzywne (Inclusive Design) w aplikacjach i WWW odnosi się do tworzenia interfejsów użytkownika, aplikacji, stron internetowych czy innych rozwiązań cyfrowych w sposób dostępny i przyjazny dla różnorodnych grup ludzi, uwzględniając różnice w umiejętnościach, potrzebach i preferencjach użytkowników. Oto kilka zasad, które można wziąć pod uwagę przy projektowaniu inkluzywnym w UX:

Dostępność

Zadbaj o dostępność swojego produktu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, takimi jak np. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, czy z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zapewnij np. alternatywne opisy obrazków, dostępne oznaczenia w języku Braille'a, czy opcje sterowania klawiaturą.

Jasny i zrozumiały interfejs

Dbać o jasność i zrozumiałość interfejsu użytkownika, zapewniając zrozumiałe etykiety, instrukcje, komunikaty błędów oraz spójne i przewidywalne wzorce nawigacyjne. Unikaj używania niejasnych języków, zbyt skomplikowanych terminów czy zbyt technicznych słów.

Elastyczność

Zapewnij elastyczność w sposobie korzystania z interfejsu użytkownika, pozwalając na różnorodne metody nawigacji i interakcji, takie jak np. ekran dotykowy, klawiatura, czy mysz, aby umożliwić korzystanie z produktu osobom z różnymi umiejętnościami i preferencjami.

Kontrast i czytelność

Zadbaj o odpowiedni kontrast kolorów oraz czytelność tekstu, zapewniając, że treści są łatwe do odczytania zarówno na dużych, jak i na małych ekranach, a także dla osób z różnymi dolegliwościami wzrokowymi.

Testowanie z różnorodnymi grupami użytkowników

Przeprowadzaj testy użyteczności z różnorodnymi grupami użytkowników, uwzględniając różnice w umiejętnościach, doświadczeniach i perspektywach, aby identyfikować i eliminować potencjalne bariery w dostępności i użyteczności.

Włączanie użytkowników

Włączaj użytkowników w proces projektowania, zapewniając możliwość zgłaszania opinii, uwag i sugestii, aby uwzględnić ich różnorodne potrzeby i perspektywy w tworzeniu ostatecznego rozwiązania.

Projektowanie inkluzywne ma na celu tworzenie rozwiązań, które uwzględniają różnorodność ludzi i eliminują bariery, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do produktów i usług cyfrowych dla różnych grup użytkowników.

Piotr Trzaskowski
UX/UI MANAGER / CEO - UX-MAN

Podobne wpisy

Wszystkie wpisy

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziękujemy za wiadomość.
Odpowiedź na zapytanie będzie możliwa od 24 czerwca 2024 z powodu okresu urlopowego.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.