Featured
Tag
UX/UI Design
|
2023-11-16

Czym jest Design System, czyli system projektowania dla aplikacji lub strony internetowej?

System projektowania to kompleksowy zbiór wytycznych, standardów i komponentów, które kierują tworzeniem produktów cyfrowych...

System projektowania to kompleksowy zbiór wytycznych, standardów i komponentów, które kierują tworzeniem produktów cyfrowych. To nie tylko zestaw narzędzi UI czy przewodnik stylu, ale kompleksowe zasady projektowania, zasoby wizualne, komponenty interfejsu użytkownika i fragmenty kodu, które pomagają zespołom w efektywniejszym projektowaniu i budowaniu aplikacji.

Składniki systemu projektowania

 1. Przewodnik stylu: Dokument zawierający palety kolorów, typografię, ikonografię i inne elementy wizualne, które zapewniają spójność wizualną wszystkich części produktu.
 2. Komponenty UI: Wielokrotnego użytku i standaryzowane komponenty, takie jak przyciski, formularze, modale i menu nawigacyjne, które można składać jak klocki, tworząc różnorodne, ale spójne interfejsy.
 3. Wytyczne kodowania: Najlepsze praktyki, standardy kodowania i strategie architektury front-endu, które zapewniają, że implementacja techniczna jest tak systematyczna jak projekt wizualny.
 4. Dokumentacja: Szczegółowe instrukcje, wytyczne i przypadki użycia dla zespołu projektowego i programistycznego, zapewniające zrozumienie sposobu i czasu używania różnych elementów systemu projektowania.
 5. Narzędzia i zasoby: Biblioteki i narzędzia wspomagające proces projektowania, w tym pliki Sketch lub Figma, komponenty React lub frameworki CSS takie jak Bootstrap, dostosowane do systemu projektowania.

Korzyści z wdrożenia systemu projektowania

 1. Spójność: Dzięki jednolitemu zestawowi elementów projektowych, aplikacje utrzymują spójny wygląd i uczucie, które są zgodne z marką, poprawiając doświadczenia użytkownika i rozpoznawalność marki.
 2. Efektywność: Systemy projektowania usprawniają proces rozwoju. Projektanci i programiści mogą ponownie wykorzystywać komponenty i wzorce, znacznie przyspieszając fazy projektowania i rozwoju.
 3. Współpraca: Zapewniając wspólny język między projektantami, programistami i interesariuszami, systemy projektowania sprzyjają lepszej komunikacji i zrozumieniu między zespołami.
 4. Skalowalność: Systemy projektowania są projektowane tak, aby były skalowalne. Mogą być rozbudowywane o nowe komponenty i wytyczne w miarę wzrostu firmy lub produktu.
 5. Utrzymanie: Aktualizowanie i utrzymywanie produktów cyfrowych staje się prostsze z systemem projektowania. Zmiany w pojedynczym komponencie mogą być wdrażane we wszystkich częściach aplikacji bez dodatkowych dostosowań.

Przykłady udanych systemów projektowania

 • Material Design od Google: Być może najbardziej znany system projektowania, Material Design dostarcza wytyczne dotyczące projektowania i doświadczeń użytkownika na różnych urządzeniach i platformach.
 • Wytyczne interfejsu użytkownika od Apple: System oferuje szczegółowe wytyczne dotyczące tworzenia intuicyjnych i spójnych interfejsów dla iOS, macOS, watchOS i tvOS.
 • Carbon Design System od IBM: Carbon jest dostosowany specjalnie dla produktów cyfrowych i oprogramowania, oferując szeroką gamę narzędzi projektowych i programistycznych.

Tworzenie własnego systemu projektowania

Tworzenie systemu projektowania wymaga zrozumienia potrzebTwojej marki, środowiska technicznego i celów organizacyjnych. Zacznij od audytu istniejących komponentów i interfejsów, ustalając wytyczne i definiując najczęściej używane wzorce. Angażuj wszystkich istotnych interesariuszy i dopracowuj system przez iteracyjne pętle sprzężenia zwrotnego.

Dla firm, które dążą do poprawy swojego cyklu życia produktów, system projektowania oferuje drogę do bardziej spójnych, efektywnych i skalowalnych produktów cyfrowych. To strategiczna inwestycja, która przynosi korzyści na wszystkich etapach życia produktu, od projektowania, przez rozwój, aż po doświadczenia użytkownika.

Podsumowując, system projektowania to znacznie więcej niż zestaw statycznych reguł projektowych; to żywy framework, który rośnie razem z Twoim produktem i organizacją. Niezależnie od tego, czy tworzysz małą aplikację mobilną, czy dużą aplikację internetową, solidny system projektowania może prowadzić Cię do stworzenia lepszego, bardziej zjednoczonego doświadczenia użytkownika.

Piotr Trzaskowski
UX/UI MANAGER / CEO - UX-MAN

Podobne wpisy

Wszystkie wpisy

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.