Featured
Tag
UX/UI Design
|
2023-11-16

Czy 5 Testerów Wystarczy? - Testy Użyteczności UX

Choć może to wydawać się zaskakujące, to właśnie zasada Jakoba Nielsena, pioniera UX, podkreśla, że pięć testerów to magiczna liczba, wystarczająca...

Testy z udziałem niewielkiej grupy osób odgrywają kluczową rolę w doskonaleniu doświadczeń użytkowników. Choć może to wydawać się zaskakujące, to właśnie zasada Jakoba Nielsena, pioniera UX, podkreśla, że pięć testerów to magiczna liczba, wystarczająca do wykrycia aż 85% problemów związanych z użytecznością interfejsu!

Zasada Jakoba Nielsena: Skala Względności w Testowaniu UX

Nielsen, znany ze swoich wkładów w dziedzinę UX, ustanowił zasadę skali względności, która sugeruje, że ilość testerów nie zawsze przekłada się na jakość wyników testów. Pierwsze pięć osób z reguły ujawnia najbardziej palące problemy, podczas gdy kolejne testy potwierdzają i precyzują wcześniejsze odkrycia.

Czynniki Decydujące o Ilości Testerów:

1. Prawo Względności:

Nielsen argumentuje, że większa ilość testów niekoniecznie przynosi proporcjonalne korzyści. Pierwsze pięć osób może wyłapać najważniejsze problemy, a reszta potwierdza ich istnienie.

2. Ograniczona Wydajność:

Testowanie z większą grupą może prowadzić do spadku efektywności, gdy zasoby potrzebne do analizy rosną proporcjonalnie do liczby uczestników. Skuteczność może pozostać niemal identyczna przy większym nakładzie pracy.

3. Szybkość Wykrywania Problemów:

Pięciu testerów to wystarczająca próbka do identyfikacji najczęstszych problemów. Dodatkowe osoby często nie przynoszą nowych spostrzeżeń, zwłaszcza gdy zastosowano różne perspektywy wcześniej.

4. Skupienie na Najważniejszym:

Koncentracja na kluczowych obszarach zamiast rozpraszanie się na marginesy jest efektywnym podejściem do poprawy użyteczności. Testy z większą liczbą uczestników mogą skutkować utratą skupienia na istotnych problemach.

Jakość Ponad Ilość:

Mimo że zasada "pięciu testerów" może wydawać się zaskakująca, jakość zawsze przeważa nad ilością w świecie UX. Elastyczność w podejściu do testowania, uwzględnienie kontekstu projektu i specyfiki grupy docelowej są kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.

Zakończenie: Ilość Testerów a Sukces UX

Ostatecznie, jak mówi zasada Jakoba Nielsena, jakość testów jest kluczowa. Pięć testerów to magia, która może pomóc w ujawnieniu głównych problemów, a elastyczność w podejściu do testowania pozwala na doskonalenie doświadczeń użytkowników.

Piotr Trzaskowski
UX/UI MANAGER / CEO - UX-MAN

Podobne wpisy

Wszystkie wpisy

Zapytaj o projekt Aplikacji lub Strony Internetowej

Zapytaj o usługi dla siebie

Dziekujemy za wiadomość.
Odniesiemy się do niej w przeciągu najbliższej doby.
Coś poszło nie tak. Spróbuj wysłać wiadomość jeszcze raz.